Infrastruktura Przewozy pasażerskie Tabor
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Co zrobić żeby społeczeństwo uznało kolej za nowoczesną? Czyli “Nowy wizerunek kolei”

Co zrobić żeby społeczeństwo uznało kolej za nowoczesną? Czyli “Nowy wizerunek kolei” Fot. PKP PLK S.A.

Jak przekazać pasażerom i klientom, że współczesna kolej jest wygodna, szybka, ekologiczna i nowoczesna? Nad odpowiedzią na te i podobne pytania zastanawiało się kilkunastu ekspertów podczas Ogólnopolskiego Forum Kolejowego „Nowy wizerunek kolei”. Wydarzenie było pierwszą debatą zorganizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego z okazji Europejskiego Roku Kolei.

Dyskusja na temat wizerunku kolei rozpoczęła cykl związany z Europejskim Rokiem Kolei. Uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Kolejowego „Nowy wizerunek kolei” zastanawiali się co robić by społeczeństwo miało świadomość jak kolej jest nowoczesna, wygodna, szybka i ekologiczna, a przede wszystkim bezpieczna.

Pamiętajmy, że na wizerunek kolei pracują wszyscy uczestnicy rynku – nie tylko przedsiębiorstwa, ale też każdy pracownik sektora. Wszyscy odpowiadamy za wizerunek naszej branży. Ale co można zrobić, by cała kolej miała coraz lepszą renomę? – rozpoczynając Forum pytał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury podczas powitania zgromadzonych przypomniał, że kolej to zarówno tabor, dworce, stan sieci kolejowych, ale też jakość obsługi pasażerów i klientów, również biznesowych. Podziękował za inicjatywę debaty, która wpisuje się w poprawę wizerunku polskiej kolei. Andrzej Bittel stwierdził, że należy poprawiać wady i eksponować sukcesy.

Na wizerunku polskich kolei ciążył efekt niedoinwestowania w każdej dziedzinie, poczynając od infrastruktury przez tabor, na inwestycjach w ludzi kończąc. Poprawie tej sytuacji służy Krajowy Program Kolejowy, Program Utrzymaniowy, Kolej Plus, a w najbliższym czasie uruchamiamy Program Przystankowy – powiedział Andrzej Bittel. – Te programy pokazują, że polska kolej się modernizuje, zmienia, ułatwia dostęp pasażerom. Inwestujemy również w tabor i zmienimy dworce – dodał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówił o inwestycjach infrastrukturalnych.

Na naszych oczach trwa transformacja kolei w Polsce. Modernizowane są setki kilometrów linii, po torach jeżdżą coraz nowocześniejsze pociągi, zwiększa się komfort i bezpieczeństwo pasażerów. W ten proces są zaangażowane ogromne środki unijne i krajowe – mówił wiceminister Waldemar Buda.

W opinii ministra poprawa komfortu podróżowania, skrócenie czasu jazdy, modernizacja dworców, również w małych miejscowościach, i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych to priorytety polskiego rządu. Ważne jest też inwestowanie w rozwój regionalnych i lokalnych połączeń kolejowych, co pozwala przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. W latach 2014-2020 Polska kolej otrzymała około 10,2 miliarda euro. W najbliższych latach programy kolejowe będą finansowane ze środków polityki spójności, instrumentu Connecting Europe Facility – CEF oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Prezentacje uczestników

Serię prezentacji rozpoczął Jacek Wasik, Dyrektor Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, który przedstawił idee Europejskiego Roku Kolei. Duże zainteresowanie młodszych odbiorców z pewnością wzbudził konkurs DiscoverEU, który umożliwia wygranie biletów kolejowych na podróż po Europie.

W trakcie prezentacji, Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych omówiła użycie programu „Zintegrowany Model Ruchu” jako narzędzia kreowania polityki transportowej. ZMR jest narzędziem wspierającym wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027. Wśród tych warunków znalazło się m.in. określenie stanu obecnego i przyszłego planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu. Dyrektor Joanna Lech omówiła zarówno zawartość, jak i zastosowania aplikacji. Odpowiadała również na szczegółowe pytania o źródła danych używanych do prezentacji i symulacji obciążenia sieci kolejowej czy o możliwość korzystania z aplikacji przez przedsiębiorców.

Radosław Pacewicz, pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu ds. sektora kolejowego przedstawił działania agencji obejmujące przedsiębiorstwa sektora kolejowego. Na przykładzie Przewozów Regionalnych/Polregio pokazał, w jaki sposób ARP może zaangażować się w sanację przedsiębiorstwa kolejowego i jakie efekty przynosi to dla całego rynku.

Aleksander Wołowiec, wicedyrektor Biura Interesariuszy Kolejowych z Centralnego Portu Komunikacyjnego omówił podprogram kolejowy w ramach CPK. Zakłada on budowę w 3 etapach 1789 km linii kolejowych, które stanowić będą 12 ciągów, w tym 10 w układzie piasta i szprychy. Ma to wpłynąć na poprawę skomunikowania – najważniejsze miasta Polski będą połączone z węzłem CPK w czasie przejazdu docelowo nie dłuższym niż ok. 2,5 godziny.

Pasażerowie lubią podróżować koleją – tak odpowiedziało niemal 70% osób, które wypełniły ankietę Urzędu Transportu Kolejowego. Niektóre z odpowiedzi ponad 5 tys. pasażerów kolei przedstawił Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego. Ankietowani dostrzegają pozytywne zmiany zachodzące w przewozach kolejowych. Głównymi czynnikami, które wpływają na pozytywną ocenę i wybór transportu kolejowego są: czas przejazdu, ceny biletów (zwłaszcza w segmencie regionalnym) oraz komfort podróży. Pozytywnie ocenia się jakość obsługi ze strony drużyn konduktorskich.

Przewodniczący Komitetu OSŻD – Organizacji Współpracy Kolei, prof. Mirosław Antonowicz omówił wpływ COVID-19 na przewozy. Przytoczył dane z krajów OSŻD – w 2020 r. przewóz osób wyniósł 3,3 mld osób (5,7 mld w 2019 r.), a towarów 5,2 mld ton (5,6 mld w 2019 r.). Jednak pandemia wpłynęła także na konieczność podjęcia dodatkowych działań, jak zarządzanie zapewniające płynność procesów, kontakt z inspektorami sanitarnymi czy dezynfekcja newralgicznych miejsc w wagonach. Zdaniem przewodniczącego Komitetu OSŻD, Urząd Transportu Kolejowego jest jedną z najważniejszych instytucji potrzebnych dla rozwoju kolei w Polsce.

Z kolei prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przypomniał, że kolej spełnia swoją rolę w przypadku dużych regularnych potoków pasażerskich. Rozkłady jazdy są podstawowym elementem mającym wpływ na komfort i wygodę pasażerów. Jego zdaniem ważne jest również przyszłościowe planowanie rozwoju sieci kolejowych, szczególnie w otoczeniu dużych aglomeracji.

Kolej jest proekologicznym środkiem transportu, idealnie dostosowanym do założeń Zielonego Ładu – takie wnioski można wyciągnąć po wysłuchaniu prezentacji dr. inż. Andrzeja Massela. Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa mówił między innymi o potrzebie elektryfikacji linii kolejowych i znaczeniu zasilania z odnawialnych źródeł energii. W Holandii energia w całości pozyskiwana jest z OZE, w Austrii w 90% z elektrowni wodnych, w Niemczech udział OZE w 2018 r. sięgał 57%.

Debata

W debacie „Co zrobić, by zachęcić pasażerów do korzystania z transportu kolejowego?” uczestniczyli dr Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A., Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio sp. z o.o., Mikołaj Grzyb, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. Krzysztof Laskowski, Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. oraz dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W trakcie dyskusji poruszano tematy związane z pro-pasażerskimi aspektami kolei – nowoczesne i dostępne dworce, tabor wykorzystujący najnowsze technologie by podróż była komfortowa. Mówiono o tym jak działać efektywnie i eliminować wykluczenie komunikacyjne. Ważnym wątkiem były sprawy związane z COVID-19 i wizerunkiem transportu publicznego. W tym kontekście bardzo ważne stało się bezpieczeństwo sanitarne. Prezes UTK mówił także o konieczności poprawy bezpieczeństwa poprzez nowe technologie takie jak ETCS Limited Supervision czy nowoczesne systemy zabezpieczeń przejazdów. W debacie poruszony został również temat przewozów towarowych i konieczności pracy nad wizerunkiem kolei także w tym obszarze, w którym kolej kojarzona jest wyłącznie z transportem towarów masowych.

W 2021 r. pandemia nadal utrudnia prowadzenie działalności. Jednak Europejski Rok Kolei to właściwy okres, żeby promować kolej jako ekologiczną, bezpieczną i komfortową. Szczególnie ważne jest by dotrzeć do osób, które z kolei do tej pory nie korzystały, do ludzi młodych. Jestem przekonany, że jeśli dobrze wykorzystamy ten czas to wzrośnie liczba pasażerów i klientów korzystających z usług przewozów rzeczy – Forum podsumował dr inż. Ignacy Góra.

W konferencji prowadzonej w formie online udział wzięło niemal 300 osób.

Następne spotkanie w cyklu debat Ogólnopolskiego Forum Kolejowego odbędzie się 26 maja i będzie dotyczyć wpływu funduszy unijnych na rozwój kolei.Kongres590