Debaty Działania Eksperci Wiadomości

Za 2 lata systemy teleinformatyczne na kolei zostaną zmodernizowane?

Za 2 lata systemy teleinformatyczne na kolei zostaną zmodernizowane? Fot. Piotr Gilarski

Co najmniej dwa lata może potrwać jeszcze proces odnowy systemów teleinformatycznych na kolei. Składać się one będzie nie tylko z modernizacji tych obecnie wykorzystywanych, ale także z wymiany niektórych z nich.

Okres 24 miesięcy to ten czas, po którym będziemy mogli powiedzieć, że kluczowe cele zostały osiągnięte. Taki wniosek płynie z dyskusji, jaka odbyła się podczas VI Kongresu Rozwoju Transportu. Aby tak się stało konieczna jest współpraca przewoźników – PKP CARGO czy PKP Intercity z PKP Informatyka. Żadna ze stron nie ukrywa, że to właśnie ta ostatnia spółka powinna być partnerem pierwszego wyboru w zakresie wskazanych systemów.

Oczywiście wspomniane 24 miesiące to za mało, aby przeprowadzić całkowitą reformę systemów kolejowych. Na to potrzeba znacznie więcej czasu. Na początek powstać ma jednak szkielet, stanowiący podstawę do dalszych działań. Jest to istotne z punktu widzenia integrowania systemów, których jest bardzo dużo, można nawet zaryzykować twierdzenie, że o wiele za dużo.

Zintegrowanie tych zróżnicowanych systemów jest w związku z powyższym niezwykle trudne i wcale niewykluczone, że z części z nich trzeba będzie zrezygnować. Ten swoisty kręgosłup ma stanowić jednak dobry start do identyfikacji wspólnych potrzeb spółek kolejowych i połączenia określonych i wybranych technologii.

Od czego zacząć porządkowanie?

Prace przy integracji systemów teleinformatycznych na kolei trwają. To, co teraz jest realizowane można nazwać etapem „porządkowania”, tego co w ciągu ostatnich lat uległo rozproszeniu. Jest to o tyle prostsze, że liczne spotkania, „burze mózgów”, szkolenia czy wymiany doświadczeń doprowadziły do wypracowania pewnego modelu, który stanowi swoistą rekomendację konkretnych działań. Dzięki temu udało się up11orządkować poszczególne segmenty, od administracji, poprzez zarządzanie aż po same systemy.

Celem działań, podjętych m.in. w Grupie PKP, było pokazanie nowych rozwiązań, nowoczesnych technologii. Dzięki temu pewne wytyczne w obszarze chociażby cyber-bezpieczeństwa na kolei nabierają realnych kształtów. Polscy kolejarze nie uciekają od wdrażania nowoczesnych rozwiązań, które z powodzeniem stosują banki czy inne duże firmy.

Istotną kwestią łańcucha systemowego są finanse. Należy pamiętać, że źle wdrożone systemy mogą generować znaczne koszty. Już zatem na samym wstępie koniecznie trzeba zadbać o to, aby wdrażany produkt był na właściwym poziomie. Temu służą przywołane wcześniej dyskusje. Dalej istotne znaczenie ma również utrzymanie. Bywa, że jest ono o wiele bardziej kosztowne, niż wdrażanie nowej technologii.

System kolejowy

Czym jest system kolejowy? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być istotna z punktu widzenia systemów teleinformatycznych. Otóż to drogi kolejowe, infrastruktura, dworce (stacje kolejowe), przeróżne urządzenia, informacja pasażerska czy wreszcie tabor. To ERTMS, z którym mamy pewne problemy. To wreszcie bezpieczeństwo, tak istotne z punktu widzenia prowadzenia ruchu kolejowego.

Czego potrzebuje klient?

Istotnym spojrzeniem na systemy teleinformatyczne jest spojrzenie od strony klienta. Czego on potrzebuje? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Nie ulega jednak wątpliwości, że ważne są potrzeby handlowo-logistyczne i przewozowe. Klienci, którzy zwykle mają dość leciwe i przestarzałe systemy potrzebują czegoś nowego. To czym dysponują jest nieefektywne, klienci zaś chcieliby pozyskać systemy efektywne, przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia.

Efektywność ekonomiczna bierze się chociażby z tego, że przewoźnik (operator logistyczny) realizuje usługę dla klienta i chciałby, aby zlecenie było maksymalnie szybko zamknięte. Celem jest także to, żeby informacja dotarła do systemu jak najszybciej. Mając wiedzę, że przesyłka jest już na miejscu można wystawić  fakturę. To z kolei wiąże się z wyznaczeniem terminu jej zapłaty. Dla operatora liczy się bowiem zysk.

Nieefektywny system to opóźnienia już na samym początku łańcucha operacyjnego. Przez to tempo obiegu pieniądza i tym samym efektywność ekonomiczna operatora jest gorsza i jest on mniej konkurencyjny niż mógłby być. Te wnioski są o tyle istotne, że mają praktyczne znaczenie. Operatorzy i przewoźnicy liczą na to, że informatycy pomogą rozwiązać praktyczne problemy. Liczą na propozycję rozwiązania, które będzie efektywne i w dłuższej perspektywie czasowej opłacalne i korzystne. Konkludując rozwiązania te powinny uwzględniać przed wszystkim potrzeby klienta.

Czy jesteśmy na to gotowi?

Jesteśmy. Prace w Grupie PKP trwają. Przewoźnicy i operatorzy mają zabezpieczone odpowiednie środki na zakup nowych i nowoczesnych systemów. Nie jesteśmy też na samym początku drogi, ale znacznie dalej, i zawrócenie czy zatrzymanie się nie jest możliwe. Mamy też określone cele, które należy realizować. Wskazany został porządek, który stanowi obraz potrzeb. I wreszcie jest wola współpracy. Wszystko to dobrze rokuje na przyszłość.

Zobacz również: Strategia rozwoju informatyki dla kolei – debata ekspertów podczas VI Kongresu Rozwoju Transportu