Kolej na świecie Przewozy pasażerskie Wiadomości

Z okazji Europejskiego Roku Kolei powstała dedykowana strona stworzona przez UTK

Z okazji Europejskiego Roku Kolei powstała dedykowana strona stworzona przez UTK Fot. Pesa Bydgoszcz

Kalendarz wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Kolei i możliwość zgłaszania inicjatyw – to część funkcji strony internetowej rokkolei.pl. Urząd Transportu Kolejowego koordynuje wydarzenia związane z ERK2021, a witryna pozwoli łatwo odszukać interesującą nas inicjatywę.

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym. O wydarzeniach, które zaplanowane są w Polsce można dowiedzieć się ze strony rokkolei.pl. Poprzez witrynę można także zgłosić nowe inicjatywy do kalendarza krajowego oraz pobrać formularz do zgłoszenia na stronę prowadzoną przez Komisję Europejską.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021, jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego tak, aby przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:

  • promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu;
  • podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei;
  • zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii;
  • promowanie  kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z nią sąsiadującymi;
  • promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją;
  • promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii;
  • promowanie unijnej sieci pociągów nocnych;
  • promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTK: utk@utk.gov.pl.Kongres590