Polityka Wiadomości

Wiceminister Andrzej Bittel Pełnomocnikiem Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

Wiceminister Andrzej Bittel Pełnomocnikiem Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu fot. Ministerstwo Infrastruktury

Andrzej Bittel otrzymał nominację od ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka na stanowisko sekretarza stanu w tym resorcie i Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

4 czerwca 2019 r. Premier Mateusz Morawiecki, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu powołał Andrzeja Bittela na stanowisko sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz inicjatyw Rady Ministrów w tym zakresie, koordynowanie prac dotyczących zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług przewozowych, a także poprawy jakości infrastruktury kolejowej i drogowej. Pełnomocnik będzie mógł przygotowywać propozycję zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.