Infrastruktura Prawo co dnia

UTK ogłasza: Zatwierdzono nowy cennik dostępu do infrastruktury PKP PLK

UTK ogłasza: Zatwierdzono nowy cennik dostępu do infrastruktury PKP PLK Fot. PKP PLK

Po rozpatrzeniu uwag podmiotów kolejowych zatwierdzono cennik dostępu do infrastruktury PKP PLK na nowy roczny rozkład jazdy 2018/2019.

Stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego: Sposób ustalenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z rynkiem, po których PKP PLK zmieniły pierwotnie zgłoszony projekt. Ww. cennik został opracowany na podstawie zmienionych przepisów.To pierwszy taki przypadek na polskich torach. Zmiany jakie zaszły to inna metodologia ustalania opłat przez zarządcę. Stawki są wyznaczane po kosztach bezpośrednich jakie zarządca ponosi jako rezultat przejazdu pociągu.

Od 9 grudnia 2018 r. będą stosowane niższe opłaty za dostęp do infrastruktury PKP PLK. Średnia sieciowa stawka jednostkowa opłaty podstawowej zmalała w stosunku do obowiązującego cennika. Zmniejszyła się o prawie 5% (z 8,68 zł do 8,28 zł).

W nowym cenniku stawkę jednostkową zarządca wyliczy dla konkretnego planowanego przejazdu pociągu (o określonej masie brutto i rodzaju trakcji) po danej trasie. Przepisy dopuszczają by zarządca infrastruktury w celu odzyskania całości ponoszonych kosztów wprowadził do opłaty składnik związany z rodzajem wykonywanych przewozów tzw. mark-up. Takimi opłatami zostaną objęte przejazdy pociągów towarowych o masie równej i wyższej niż 660 ton (z wyłączeniem pociągów intermodalnych).

W Regulaminie sieci PKP PLK musi zawrzeć zapis o zasadach na jakich będzie monitorował przychody z opłat za minimalny dostęp do infrastruktury, sposób szacowania ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a planowanym oraz sposób rozliczenia nadpłat z przewoźnikami.

Pod koniec czerwca br. pozytywne decyzje UTK w sprawie zatwierdzenia cenników na nowy rozkład jazdy otrzymali zarządcy: Euroterminal Sławków, Cargotor, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „Betrans”.

Wszystkie decyzje wydawane przez Prezesa UTK w sprawach stawek są publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.