Prawo i przetargi Przewozy towarowe Wiadomości

Ustawa z poprawkami: monitoring przewozu towarów wrażliwych na kolei

Ustawa z poprawkami: monitoring przewozu towarów wrażliwych na kolei Fot. Orlen KolTrans

Monitoring przewozu towarów wrażliwych na kolei – Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy.

Ustawa obejmuje monitoring przewozu towarów wrażliwych na kolei – tak jak w przypadku przewozu takich towarów na drogach. Senat zgłosił bardzo ważną poprawkę mówiąca o tym, że maszynista będzie zwolniony z odpowiedzialności za wykroczenie, jeśli rozpocznie przewóz towarów koleją bez numeru referencyjnego lub bez dokumentu potwierdzającego „przesunięcie wewnątrzmagazynowe”.

Posłowie zgodzili się z argumentacją, że ta odpowiedzialność spoczywa na szefach firmy przyjmującej zlecenie przewozu i to pracodawca powinien zadbać o dopełnienie wszystkich formalności. Ustawa trafi teraz do prezydenta, który wkrótce ją podpisze.

Towary wrażliwe to głównie benzyna, olej napędowy i ich pochodne, oleje smarowe, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, czy też alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, Są to bowiem produkty najczęściej wykorzystywane prze przestępców do dokonywania oszustw polegających na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT, czy też oszukiwania skarbu państwa na podatku akcyzowym. I gdy państwo skutecznie monitoruje ciężarówki, część takich transportów została prawdopodobnie skierowana na tory.

Ponadto, kolej będzie też objęta systemem kontroli transportu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, które są w niekontrolowany sposób wywożone z Polski (z powodu różnicy cen między nami a państwami zachodnimi) i takich produktów zaczyna brakować w Polsce.

Ustawa stanowi, że ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie transportu – wystarczy jej przeprowadzenie na bocznicach kolejowych, czy w granicznych kolejowych oddziałach celnych.