Prawo i przetargi Tabor Wiadomości

Tylko Newag z ofertą na wielosystemowe lokomotywy dla PKP Intercity

Tylko Newag z ofertą na wielosystemowe lokomotywy dla PKP Intercity Fot. PKP Intercity

Jedna oferta została złożona w przetargu na dostawę 10 wielosystemowych lokomotyw dla PKP Intercity. Przesłał ją Newag, proponując cenę z prawem opcji: brutto 387 911 250,00 zł, a bez prawa opcji: brutto 258 607 500,00 zł. Opcja obejmuje dostawę 5 kolejnych elektrowozów.

Oferta mieści się w szacunkach zamawiającego, który na ten cel chce przeznaczyć z prawem opcji brutto 429 885 000,00 zł, a bez prawa opcji brutto 286 590 000,00 zł.

Propozycja Newagu obejmuje cenę jednostkową dostawy to brutto: 21 894 000,00 zł, stawkę za utrzymanie to 2,64 mln zł brutto oraz 36 miesięcy gwarancji.

Oferta będzie oceniane według kryteriów: stawka za świadczenie usług utrzymania – Waga: 35, gwarancja dla Pojazdu – Waga: 7, maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 tys. km na poziomie nie większym niż 3 – Waga: 6, współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95 % – Waga: 4, współczynnik niezawodności technicznej na poziomie co najmniej 95 % – Waga: 3 oraz cena – Waga: 45.

Lokomotywy mają być przystosowane do kursowania z prędkością 200 km/h oraz posiadać  dopuszczenie na sześć krajów: Polskę, Słowację, Czechy, Niemcy i Węgry. Zamówienie obejmuje również świadczenie usługi ich utrzymania.