Infrastruktura Wiadomości

Torpol z rekordową sprzedażą w 2018 roku. Grabowski: “To efekt olbrzymiego wysiłku wszystkich pracowników”

Torpol z rekordową sprzedażą w 2018 roku. Grabowski: “To efekt olbrzymiego wysiłku wszystkich pracowników” Fot. Torpol

Skonsolidowane prognozowane przychody lidera infrastruktury kolejowej w Polsce wyniosły rekordowe ponad 1,5 mld zł, co jest historycznym osiągnięciem Grupy-czytamy w komunikacie.

Grupa podała, że zysk ze sprzedaży brutto przekroczył poziom 83,1 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 19,2 mln zł.

Co przy bardzo trudnych warunkach rynkowych oraz sytuacji Grupy na rynku norweskim należy traktować wyłącznie w kategoriach sukcesu- czytamy.

Torpol w dalszym ciągu skupia się na utrzymaniu rentowności portfela zamówień oraz pozyskiwaniu kolejnych kontraktów w Polsce.

Rekordowe przychody osiągnięte w 2018 roku to głównie efekt olbrzymiego wysiłku i zaangażowania wszystkich pracowników Grupy. Zarówno tych bezpośrednio realizujących prace, biura logistyki, ale także obszarów wsparcia organizacyjno-prawnego i finansowego, pozwalającego na zachowanie wysokiego tempa prac, ich właściwą koordynację oraz dochowanie parametrów i reżimów kosztowych – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes zarządu Torpol S.A.

Rentowność na sprzedaży brutto w 2018 roku wyniosła ponad 5%. Obecny portfel zamówień Torpolu wynosi ok. 2 mld zł, z czego większość zostanie zrealizowana w bieżącym roku. Spółka bierze aktywny udział w postępowaniach przetargowych w celu budowy portfela na dalsze lata i w chwili obecnej po przeprowadzonych aukcjach sumaryczna wartość ofert, które uzyskały najwyższą liczbę punktów wynosi ok 2 mld netto.

Obecnie realizowanych jest przez Torpol S.A. 14 kontraktów różniących się nie tylko wielkością, ale również uzyskiwaną na nich marżą. Dlatego też, pomimo bardzo dużej presji na marże (…) spółka oraz Grupa osiągnęły ok. 5% marżę brutto na sprzedaży za 2018 rok i dodatni wynik finansowy netto- stwierdził Grabowksi.

Dodał, że jednocześnie konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań systemowych wprowadzających waloryzację obecnie realizowanych kontraktach zawartych na przełomie 2016/2017 roku oraz wprowadzenie realnego wskaźnika waloryzacyjnego dla projektów nowo ogłaszanych.

Pragnę podkreślić że są to wyniki wstępne a ostateczna ich wersja zostanie opublikowana w raporcie rocznym 15 marca 2019 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez audytora – poinformował prezes Torpol S.A.