Infrastruktura Wiadomości

Torpol z najkorzystniejszą ofertą na prace na linii Wrocław-Poznań

Torpol z najkorzystniejszą ofertą na prace na linii Wrocław-Poznań Fot. Torpol

Oferta Torpolu o wartości 568 mln zł brutto (462 mln zł netto) została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia postępowaniu, pn. “Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno”, etap IV – odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń- podał Torpol.

W komunikacie podano, że kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. postępowania stanowi całkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (waga 100%). Termin realizacji ww. inwestycji został określony na połowę grudnia 2020 r.”

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1 526 mln zł skonsolidowanych przychodów.

pc/ISBnews