Bez kategorii Przewozy towarowe

Terminal w Ostrawie-Paskowie będzie dotowany

Terminal w Ostrawie-Paskowie będzie dotowany fot. PKP CARGO S.A.

Advanced World Transport a.s. podpisało umowę na grant z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA). Zaowocuje to modernizacją terminalu w Ostrawie-Paskowie.

Terminal ten może okazać się kluczowy jako hub w ciągu logistycznym Adriatyk-Bałtyk-Morze Północne. Jest to jeden z głównych terminali przeładunkowych kontenerów w Europie Środkowej. To część sieci 25 terminali i punktów przeładunkowych w Polsce. Charakteryzuje go dobra komunikacja z portami Europy.

Terminal może odegrać dużą rolę przy transportowaniu do Europy Południowej oraz na Nowym Jedwabnym Szlaku. Obecnie służy do obsługi podmiotów z Grupy AWT i podmiotów zewnętrznych. Plany na najbliższe lata w tej chwili znajdują się w punkcie początkowym budowy oraz modernizacji technologicznej owego terminala.

Istnieją plany, by w 2020 roku była skonstruowana już nowa łącznica kolejowa oraz zmodernizowane bocznice. To pozwoli na podwojenie obszaru przeładunków – będzie to wtedy 71 tys. m kw. Równocześnie da to mozliwość osiągania wartości możliwości przeładunkowych równej 5 tys TEU.

Dotacja z programu CEF (Łącząc Europę) to 5,88 mln euro. Jest to ponad połowa, bo 66% kosztów kwalifikowanych projektu, na który składa się budowa placów przeładunkowych, powstanie  nowego połączenia kolejowego czy montaż urządzeń wewnątrz terminalu. To także kwota zainwestowana w prace badawczo-projektowe i przebudowę bocznicy w Paskowie.

Bardzo trafna pod względem strategicznym lokalizacja terminalu w centrum Europy daje mu funkcję łącznika z ważnymi portami i innymi terminalami na całym kontynencie. Jego budowa i konstrukcja pozwala na szeroko pojmowane działania m.in. w zakresie obsługi, dystrybucji, napraw kontenerów, obsługi celnej czy czyszczenia pociągów.