Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie dwóch pierwszych tygodni czerwca

Taborowe podsumowanie dwóch pierwszych tygodni czerwca Fot. PKP PLK S.A.

Taborowe zamówienia wyraźnie wyhamowały z początkiem czerwca. Stąd też dwa pierwsze tygodnie tego miesiąca podsumowujemy łącznie, co dodatkowo uzasadnia długi weekend, w czasie którego również niewiele się działo.

 

 

 

 

 

 

Newag z umowami na P3/2 dolnośląskich Impulsów

Koleje Dolnośląskie podpisały z Newagiem dwie umowy na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE oraz 36WEa. Każda z nich obejmuje pięć Impulsów. Za prace przewoźnik będzie musiał zapłacić odpowiednio 7 450 000.00 PLN netto oraz 6 400 000.00 PLN netto. Obie umowy zostały zawarte 22 maja 2020 roku, zaś informacja w TED pojawiła się 12 czerwca 2020 roku. Dodajmy, że Newag jest producentem tych jednostek.

PKP Intercity wysyła na P4 48 lokomotyw

Przypominamy o dużym przetargu na naprawy czwartego poziomu lokomotyw EU/P07 PKP Intercity. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części, a każda obejmuje 16 lokomotyw. W każdej z nich przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty można składać do 13 lipca 2020 roku, a kryteria ich oceny stanowią: termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – Waga: 20; okres gwarancji i rękojmi lokomotywy po wykonanej naprawie – Waga: 10 oraz cena – Waga: 70.

Jedna oferta na hybrydy dla Kolei Dolnośląskich

Przypominamy również o ofercie na hybrydy dla Kolei Dolnośląskich w powtórzonym przetargu. Złożył ją Newag. Propozycja producenta wynosi 56.334.000,00 zł brutto, co daje 28.167.000,00 zł za jeden pojazd. To cena znacznie ponad budżetem zamawiającego.

Nie było natomiast chętnych na dostawę dwóch dwuczłonowych składów z napędem spalinowym.

Dłuższy termin w przetargu na tramwaje dla Wrocławia

MPK Wrocław po raz kolejny wydłużyło termin składania ofert w przetargu na dostawę 25 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych z niezbędnym wyposażeniem. Tym razem o 10 dni. Nowa data do 24 czerwca 2020 roku.

Zamówienie obejmuje również dostawę dodatkowych elementów wyposażenia obsługowego oraz pakietu części zamiennych do napraw tramwajów.