Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie dwóch ostatnich tygodni sierpnia

Taborowe podsumowanie dwóch ostatnich tygodni sierpnia Fot. NaKolei.pl

Dwa ostatnie wakacyjne tygodnie przyniosły dalsze spowolnienie na rynku taborowym w Polsce. Działo się niewiele. Poniżej krótkie podsumowanie tych wydarzeń.

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem tego okresu było rozstrzygnięcie przetargu na dostawę hybryd dla Kolei Dolnośląskich. Dostarczy je NEWAG, który przy okazji zdobywa drugie zamówienie na takie pojazdy. Pierwsze było od województwa zachodniopomorskiego. Przewoźnik musi dołożyć, bo zamierzał przeznaczyć na ten cel 36,9 mln. Jedynym oferentem, który zgłosił chęć dostawy pociągów tego typu był właśnie nowosądecki NEWAG. Propozycja producenta wynosi 56.334.000,00 zł brutto, co daje 28.167.000,00 zł za jeden pojazd.

 

Jedna oferta na dzierżawę spalinowych składów dla POLREGIO

Jedna oferta została złożona w przetargu na dzierżawę spalinowych składów dla Pomorskiego Oddziału POLREGIO. Złożyła ją spółka SKPL CARGO z ceną 399.405,60 PLN, która mieści się w szacunkach zamawiającego, określonych na 401.000,00 PLN brutto.

Jednostki mają zostać wydzierżawione na trzy miesiące – od 16 września do 12 grudnia 2020 roku

POLREGIO kupiło dwa kolejne EN57AL

Województwo Zachodniopomorskie sprzedało dwa kolejne EN57 za 12 200 000.00 PLN netto. Nowym właścicielem składów będzie Polregio. Sprzedaż została zrealizowana w trybie z wolnej ręki. Nabywca tłumaczy zakup koniecznością odnowienia parku taborowego. Spółka podała m.in., że nie ma możliwości pozyskania w tak krótkim czasie 2 EZT zmodernizowanych lub nowych, na warunkach finansowych, na które może sobie pozwolić – spółka poddana została restrukturyzacji i musi zachowywać bardzo rygorystyczną dyscyplinę finansową.

Umowa została podpisana 24 lipca, ale poinformowano o niej dopiero 31 sierpnia 2020 roku.

DB CARGO kupuje cztery elektrowozy

DB Cargo Polska ogłosiła przetarg na dostawę czterech nowobudowanych multisystemowych lokomotyw elektrycznych. Oferty w przetargu można składać do 21 września 2020 roku. Kryteria wyboru to: cena – waga 80%; termin dostawy pojazdów – waga 10%; okres gwarancji jakości – waga 10%.

Dwie lokomotywy powinny zostać dostarczone do czerwca 2023 roku, kolejne dwie do września 2023 roku.

Wszystkie lokomotywy powinny posiadać zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Czeskiej oraz opcjonalnie innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kopalnia wyprzedaje tabor

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin wystawiła na sprzedaż lokomotywy i wagony. Wśród nich są wagony samowyładowcze typu 9-402.0 oznaczenie jako VAP, wagon typu 410V, 7 lokomotyw EL.2 oraz lokomotywa Ls 300(SM30). Ponadto można kupić także wózek motorowy WM10, wagony do przewozu tłucznia i wagony platformy.

Tabor jest w złym stanie technicznym i w większości nadaje się tylko na złom.

Jedna oferta na modernizacje wagonów PKP Intercity

Jedna oferta wpłynęła w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A. Złożyła tylko poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych, która zaproponowała kwotę 515 751 300,00 zł brutto. Budżet PKP Intercity na ten cel to 424 534 500,00 zł brutto.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi 2 klasy.

EN57-1737 potrzebuje naprawy P4

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 z poprawą funkcjonalności na pojeździe EN57 – 1737. Termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 70 i dłuższy niż 95 dni roboczych (do dnia 30 kwietnia 2021 r.) od dnia dostarczenia ezt w celu naprawy.

Oferty można składać do 18 września 2020 roku. Kryteria oceny stanowią: Cena 85 %; Termin realizacji zamówienia – 5 %; Okres gwarancji – 10 %.Kongres590