Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie dwóch ostatnich tygodni czerwca

Taborowe podsumowanie dwóch ostatnich tygodni czerwca Fot. Koleje Mazowieckie

Podsumowujemy pod kątem zamówień taborowych dwa ostatnie tygodnie czerwca 2020 roku. Na rynku nadal widać pewne spowolnienie, które przekłada się na liczbę prowadzonych postępowań.

 

 

 

 

 

 

 

Koleje Śląskie szukają wykonawcy P3 dla ezt-ów

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania na pięciu elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57AKŚ i na jednym elektrycznym zespole trakcyjnym EN71AKŚ wraz z wykonaniem wskazanych prac dodatkowych.

Oferty można składać do 6 lipca 2020 roku. Jako jedyne kryterium wyboru wskazano cenę.

Koleje Mazowieckie wybrały wykonawcę serwisu Elfów

19 czerwca 2020 roku Koleje Mazowieckie podpisały umowę na serwis utrzymaniowy i naprawczy wraz z zapewnieniem fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla 16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf). Wykona go Public Transport Service, która zaproponowała cenę 2 592 960.00 PLN netto, podczas gdy szacunki zamawiającego to 4 511 040.00 PLN netto. W przetargu ofertę złożyła również ZNTK Mińsk Mazowiecki.

Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg na 2 szt-y

Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg  na dostawę dwóch spalinowych składów z opcją na sześć kolejnych. Nie było ofert, stąd konieczność unieważnienia postępowania. Przewoźnik już ogłosił kolejny przetarg w tej sprawie.

I ogłosiły kolejny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych, dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, ale Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji – do 6 sztuk nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Na realizację zadania będą 24 miesiące.

Tym razem oferty można składać do 23 lipca 2020 roku. Jako jedyne kryterium wyboru wskazano cenę.

Jedna oferta na P4 śląskich Flirtów

Przy drugim podejściu pojawiła się oferta na wykonanie usługi naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii EN75 o numerach 001, 002, 003 i 004 wraz z dostosowaniem systemów elektronicznych do obowiązujących standardów, eksploatowanych przez Koleje Śląskie.  Została ona złożona przez STADLER Service Polska sp. z o. o. Cena zaproponowana przez oferenta to 21.894.000,00 zł netto. Mieści się ona w szacunkach zamawiającego, które określono na poziomie 24.000.000,00 zł brutto.

Małopolska kupuje Impulsy 2

Małopolska podpisała umowę z NEWAG S.A. na zakup 7 nowych czteroczłonowych pociągów typu Impuls 2. Przedmiotem umowy jest również kompleksowa usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza pojazdów przez okres 5 lat. Nowy tabor będzie przeznaczony do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Wartość zamówienia to ponad 245 mln zł (z uwzględnieniem prawa opcji do zakupu dwóch dodatkowych pociągów i części zamiennych). Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PESA wygrywa na Dolnym Śląsku

Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły przetarg na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wygrała go bydgoska PESA. W postępowaniu brał również udział NEWAG, który dostarczał już pociągi dla Kolei Dolnośląskich. Oferta producenta z Nowego Sącza była jednak wyższa od oferty PESY o niemal 16 mln złotych.

Wartość zamówienia sięgnie 145 mln złotych, a jeden pociąg będzie kosztował 29 mln złotych. Dodatkowo producent będzie zobowiązany do serwisowania pociągów do poziomu P3.2. Nowe składy pojawią się na Dolnym Śląsku po 22 miesiącach od podpisania umowy.