Konferencje i spotkania

Statuetka dla prezesa UTK – ,,Kreator Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w Polsce”

Statuetka dla prezesa UTK – ,,Kreator Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w Polsce” fot. OTTIMA plus Sp. z o.o.

OTTIMA plus Sp. z o.o. zorganizowała Czwarty Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych. Wyróżniono prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W dniach 12-13 października 2017r. w Janowie Podlaskim odbył się Czwarty Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych. Podczas spotkania zorganizowanego przez OTTIMA plus Sp. z o.o. podjęto ważne tematy dotyczące sektora kolejowego. Wydarzenie zgromadziło około 100 osób związanych z branżą. Byli to m.in. przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, pełnomocnicy ds. SMS, pełnomocnicy ds. MMS i warsztatów utrzymaniowych, a także Menadżerowie Bocznic Kolejowych. Goście, specjalnym wydarzenia był Ignacy Góra, prezes UTK.

Ignacy Góra został wyróżniony Statuetką ,,Kreator Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w Polsce”. Łącznie na spotkaniu wyróżnionych zostało pięć Spółek. Wszystko to w ramach uroczystej Gali wręczenia statuetek EDUKATOR WIEDZY KOLEJOWEJ – „ZŁOTY POCIĄG”, która odbyła się podczas Zjazdu. Kryterium wyboru laureatów było szczególne zaangażowanie w szerzenie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Podczas części merytorycznej zebrani uczestnicy dyskutowali o wspólnych celach bezpieczeństwa oraz kluczowych problemach prawnych, technicznych i ekonomicznych w zakresie głównych obszarów swojej działalności. Bezpieczeństwo na kolei było kluczowym tematem wystąpienia prezesa UTK, który wygłosił swoją przemowę obok takic osób jak Michał Zięba – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego UTK, prof. Adam Jabłoński, Prezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o., Piotr Duda (DW Legal Kancelaria), dr inż. Jakub Młyńczak (Wydział Transportu Politechniki Śląskiej), Tomasz Jasnos (Petrosoft.pl Technologie Informatyczne).

Na Zjeździe omawiano takie tematy jak: ,,Nowe modele i scenariusze funkcjonowania bocznic kolejowych na podstawie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym”, ,,Zasady określania statusu bocznic kolejowych, opracowanie statutu, opracowanie regulaminu dostępu do obiektu infrastruktury usługowej, opracowanie cennika” czy ,,Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, a zarządzanie zmianą zgodnie z Rozporządzeniem 402/2013″, ,,Miejsce i rola jednostki inspekcyjnej w procesach zarządzania bezpieczeństwem z uwzględnieniem procesów dopuszczenia wyrobów do eksploatacji”.