Działania Przewozy towarowe Strategia

Startuje nowy projekt “Polski Cyfrowy Operator Logistyczny”. Krok do synergii różnych form transportu

Startuje nowy projekt “Polski Cyfrowy Operator Logistyczny”. Krok do synergii różnych form transportu Fot. NaKolei.pl

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbył się panel dyskusyjny na temat rozwiązań dla branży transportowej. Ogłoszono start projektu „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny”. Działania w jego zakresie będzie koordynować GPW. To pierwsza inicjatywa powstająca w ramach działającego w ministerstwie zespołu „Synergia”.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja (TLS) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego. Uruchomienie projektu to odpowiedź na zapotrzebowanie branży o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Wicepremier Jacek Sasin wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest wspieranie działań w obszarze synergii i współpracy spółek skarbu państwa, których celem jest maksymalne wykorzystanie zasobów publicznych. Zwracał też uwagę, że synergia to istotny element patriotyzmu gospodarczego, będącego jednym z ważnych przejawów rozwoju dojrzałych gospodarek.

Dzięki wzajemnej współpracy, uwzględnieniu ograniczeń i walorów poszczególnych rodzajów transportu oraz wymianie wiedzy i doświadczeń, może zostać wypracowane narzędzie informatyczne, które zapewni synergię i możliwość wzajemnego uzupełniania się różnych form transportu towarowego – powiedział Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

Koncepcja

W ostatnich latach znaczenie branży TLS (transport-logistyka-spedycja) w procesach gospodarczych systematycznie rośnie. PCOL jest odpowiedzią na szturm zagranicznych cyfrowych operatorów logistycznych na polski rynek, którego wartość wg różnych szacunków to około 120 mld złotych. Utworzenie PCOL umożliwi zachowanie tożsamości narodowej jednej z głównych gałęzi gospodarki. Branża TLS stanowi bowiem jeden z istotnych elementów polskiej gospodarki. Wg szacunków generuje ok. 6 proc. polskiego PKB. Polscy przewoźnicy są zaś liderami europejskiego rynku (obsługują ok. 30 proc. przewozów realizowanych w UE). Dodatkowo, dzięki optymalizacji kosztów transportu w polskiej gospodarce zwiększy się bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Działalność Operatora pozwoli z jednej strony na oszczędności po stronie przedsiębiorstw (w tym także spółek Skarbu Państwa) w obszarach związanych obsługą transportu i logistyki przy jednoczesnym zachowaniu marży realizujących przewozy polskich przewoźników. W efekcie środki te pozostaną i będą pracować na rzecz polskiej gospodarki.

PCOL będzie świadczył takie usługi dotyczące ubezpieczeń, finansów, kredytów, faktoringu, leasingu, paliwa i gastronomii. To Giełda Papierów Wartościowych, jako koordynator, będzie realizowała transakcje (zlecenia transportu) oraz rozliczenia za nie. Platforma będzie otwarta na szeroką współpracę z podmiotami prywatnymi.

GPW ma blisko 30 letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń oraz zapewnia najwyższy poziom zabezpieczania danych. W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

W PKP S.A. rozpoczęte zostały już prace związane z opracowaniem koncepcji cyfrowych rozwiązań dla transportu towarowego, co idealnie wpisuje się w potrzeby zgłoszone przez GPW. Wypracowane założenia i zdobyte doświadczenia na pewno będą przydatne w dalszej realizacji wspólnych prac i opracowaniu optymalnego rozwiązania – dodał Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

Zalety z perspektywy całego kraju to m. in.:

 • ochrona kluczowej dla polskiej gospodarki branży
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • uszczelnienie systemu VAT (dzięki wprowadzeniu cyfrowego listu przewozowego)
 • ograniczenie nielegalnego rynku paliwa
 • możliwość wprowadzenia monitoringu przewozu odpadów

Zalety dla polskich firm transportowych:

 • ochrona przed ekspansją zagranicznych podmiotów
 • pewność płatności oraz przyspieszone terminy płatności
 • ochrona rynku przed przejęciem przez zagranicznych pośredników
 • dostęp do większego rynku (możliwość ekspansji)
 • łatwość dostępu do zleceń spółek Skarbu Państwa

Zainteresowani

GPW zamierza podpisać listy intencyjne ze spółkami funkcjonującymi w obszarach m.in. transportu kołowego, lotniczego, kolejowego, a także działającymi w branży wydobywczej i energetycznej.

Spółki, które wyraziły gotowość do podjęcia współpracy w tym obszarze to:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa
 • Grupa Lotos
 • Gas Trading
 • Polska Grupa Zbrojeniowa
 • Grupa Azoty
 • PKP
 • Totalizator Sportowy
 • Enea
 • Polski Holding Nieruchomości
 • Exalo Drilling
 • Polski Holding Hotelowy
 • Bank Pekao
 • Poczta Polska
 • PKO Bank Polski
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń
 • KGHM Polska Miedź
 • Polska Grupa Lotnicza
 • Trans.eu Group

Wypracowane przez Operatora zyski oraz dane dotyczące transportów pozostaną w kraju i nie będą transferowane do central podmiotów międzynarodowych. GPW obecnie jest w trakcie uzgodnień dotyczących potencjalnej współpracy z kolejnymi podmiotami sektora publicznego oraz prywatnego. Plany przewidują, że platforma może rozpocząć działalność w pierwszej połowie 2022 roku.

Inspiracją dla koncepcji Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL) były historyczne prace w Ministerstwie Finansów prowadzone w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego poprzez cyfryzację sektora transportu. Obecnie istnieje również potrzeba biznesowa wynikająca z przejmowania rynku zleceń transportu przez zagraniczne podmioty.