NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura Rząd uchwalił Program CPK na lata 2020-2023. Znamy inwestycje kolejowe

Rząd uchwalił Program CPK na lata 2020-2023. Znamy inwestycje kolejowe

Adrian Izydorek
Fot. PKP Intercity

Dziś wchodzi w życie Program CPK na lata 2020-2023. Łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa na realizacje projektu wynosi 9 miliardów 230 milionów złotych. Znamy inwestycje jakie zostaną zrealizowane.

W dniu wczorajszym (18 listopada 2020 roku) została ogłoszona uchwała dotycząca „Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”. Uchwała ta weszła w życie wraz z dniem następującym po ogłoszeniu. Przedstawiono inwestycje, które zostaną zrealizowane w pierwszym etapie inwestycji, ponadto znamy limit zaangażowania środków Skarbu Państwa w projekt, jest to 9 miliardów 230 milionów złotych.

 

Wydatki w I etapie Projektu

Wydatki w trakcie I etapu w zakresie Inwestycji będą w szczególności przeznaczone na:

 • prace planistyczne o charakterze: analiz ruchowych i biznesowych, badań środowiskowych, geologicznych, technicznych, przepustowości oraz finansowych,
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ),
 • zabezpieczenie terenu pod budowę docelowego portu lotniczego – wykup gruntów,
 • zakup usług doradztwa we wskazanym horyzoncie czasowym (do 2023 roku):
  – usług doradztwa strategicznego świadczone przez operatora istniejącego lotniska o podobnym profilu działalności, którego rolą będzie dostarczenie know-how w zakresie budowy portu lotniczego spełniającego założenia CPK,
  – usługi wsparcia technicznego dotyczącego przygotowania planu generalnego (m.in. określenie szczegółowej lokalizacji, aktualizacja prognoz, analizy dotyczące przepustowości, planowanie infrastruktury airside i landside, airport city, infrastruktury dojazdowej i towarzyszącej, przygotowanie modelu biznesowego i finansowego oraz planu rozwoju lotniska),
  – usług wsparcia technicznego w zakresie ochrony środowiska naturalnego (m.in. dotyczących inwentaryzacji środowiskowej i postępowań środowiskowych),
  – usług wsparcia technicznego w zakresie badań terenowych (m.in. badań przestrzennych terenu i badań podłoża budowlanego),
  – usług wsparcia technicznego w zakresie digitalizacji zarządzania programem,
  – usług w zakresie projektowania portu lotniczego,
  – usług zarządzania projektowego i wsparcia technicznego świadczone w zakresie prowadzenia procesu planowania, projektowana i budowy portu lotniczego, we wszystkich działaniach związanych z projektem, zarówno w przestrzeni przedmiotowej (zadania), jak i procesowej (procesy).

Co z komponentem kolejowym?

Nakłady inwestycyjne komponentu kolejowego CPK dotyczą liniowych inwestycji kolejowych, tj. 7 ciągów kolejowych, na których znajdują się projekty realizowane przez CPK. Projekty te różnią się zakresem i rozkładem w czasie, jednak charakteryzują się zbliżoną strukturą i wyróżnić w ich ramach można wspólne etapy oraz zadania w ich obrębie. Nakłady na lata 2020 – 2023 Spółka wydatkować będzie w ramach poszczególnych projektów na realizację w szczególności następujących zadań:

 • inwentaryzacja przyrodnicza,
 • wsparcie techniczno-projektowe realizacji SW,
 • badania geologiczne,
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) oraz raport Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ),
 • wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i projektu budowlanego,
 • wsparcie techniczne na etapie odbioru dokumentacji projektowej,
 • prace Jednostki Certyfikującej.

Zakres wszystkich inwestycji obejmujących linie kolejowe, za realizację których odpowiada CPK , zakłada wykorzystanie systemów o standardzie nie niższym niż ETCS oraz GSM-R. Łącznie w ramach wieloletniego projektu CPK, ma powstać 1789 km nowych linii kolejowych. Co ważne do 2023 roku, przewiduje się ukończenie prac przygotowawczych na długości 1600 km. PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiadają natomiast za modernizację istniejących linii kolejowych, które również będą częścią systemu integralnego całego komponentu kolejowego.

Tor testowy w Żmigrodzie do przebudowy

Jednym z wyzwań związanych z przebudową krajowego systemu transportu kolejowego jest stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzenia badań taboru nowego typu oraz nowoczesnych
technologii wykorzystywanych przy budowie infrastruktury kolejowej. W Polsce wiodącą rolę w tym obszarze pełni Instytut Kolejnictwa (IK), który jest w posiadaniu toru doświadczalnego w Żmigrodzie.

Obecnie znaczna część przeprowadzanych przez IK badań elementów infrastruktury i taboru odbywa się z wykorzystaniem eksploatowanych linii kolejowych, co w znaczny sposób utrudnia prowadzenie ruchu kolejowego oraz wpływa negatywnie na przepustowość linii kolejowych. Ponadto infrastruktura Ośrodka Doświadczalnego IK w Żmigrodzie nie pozwala na przeprowadzanie badań taboru przy napięciu innym niż 3 kV prądu stałego, co niejako wymusza testowanie i certyfikację taboru dwu- i wielosystemowego poza granicami Polski.

Dlatego też warunkiem niezbędnym do umożliwienia testów taboru i infrastruktury dużych prędkości i różnych systemów zasilania jest unowocześnienie zasobów badawczych zarządzanych przez Instytut Kolejnictwa, tj. Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego oraz laboratorium elektrycznego i zwarciowego. Z powyższych względów wśród kolejowych Inwestycji Towarzyszących ujęto: „Zwiększenie potencjału kolejowej infrastruktury badawczej”. Inwestycja ta obejmuje dwa etapy polegające na:

 • Etap I: budowie zwarciowni i przebudowie okręgu doświadczalnego w Żmigrodzie: modernizacji nawierzchni torowej, systemów sterowania ruchem i telekomunikacji (w tym zabudowie ETCS poziomu 2 oraz GSM-R) oraz systemów zasilania trakcji (wyposażenie w systemy zasilania trakcyjnego prądu przemiennego),
 • Etap II: budowie w Żmigrodzie nowego, dłuższego okręgu doświadczalnego o prędkości jazdy 220–250 km/h lub alternatywnie budowie toru do jazd z dużymi prędkościami na linii kolejowej nr 275.

Inwestycja ta ma pozwolić ułatwić proces dopuszczenia nowych fragmentów sieci oraz nowego taboru do regularnej eksploatacji. Realizacja projektów poprawi także pozycję konkurencyjną
krajowych producentów taboru kolejowego poprzez stworzenie infrastruktury badawczej, służącej do przeprowadzania badań, testów, homologacji i certyfikacji taboru również dla warunków eksploatacji na rynku międzynarodowym.

Oszacowanie wartości inwestycji kolejowych

CPK oszacowało koszty budowy kilometra nowych linii kolejowych w zależności od kategorii linii według kategorii TSI. Przykładowo, stwierdzono że linie kolejowe składające się w ciąg Warszawa – CPK – Łódź – Poznań/Wrocław oraz CPK – Płock – Włocławek/Grudziądz – Warlubie będą odpowiadały kategorii linii P1, ponieważ stanowić one będą szkielet planowanego systemu transportowego. Dlatego też przypisano im koszty jak dla budowy linii dużych prędkości. Pozostałe linie będą odpowiadały kategorii P2 lub niższej, dlatego przypisano im koszty jak dla linii konwencjonalnej.

Ponadto przyjęto trzy stopnie skomplikowania warunków (proste, standardowe złożone), obejmujące zarówno aspekty ukształtowania terenu, przejścia przez tereny wysoko zurbanizowane, jak i konieczność budowy złożonych układów torowych. Tu warto zaznaczyć, że zazwyczaj w uwarunkowaniach polskich mamy do czynienia z warunkami prostymi.

W ten oto sposób, CPK oszacowało koszty następująco:

Powstanie dworzec kolejowy ściśle zintegrowany z portem lotniczym

W inwestycjach na późniejsze lata, nie w I etapie, który własnie został uchwalony, przewiduje się wybudowanie dworca kolejowego, który będzie ściśle zintegrowany z lotniskiem CPK. W przyszłości ma on być również dominantą przyszłego airport city i aerotropolis. Nowa stacja ma zapewnić możliwość prowadzenia ruchu kolejowego we wszystkich kierunkach. Przepustowość stacji ma wynieść 40 par pociągów na relacjach szprychowych dalekobieżnych oraz maksymalnie 12 par pociągów aglomeracyjnych, co daje łącznie 52 par pociągów na dobę.

Na nowej stacji ma powstać co najmniej 7 peronów dla pociągów dalekobieżnych o długości 400 metrów, z możliwością wyposażenia w odrębne perony bagażowe dla systemu bagażowego lotniska. Natomiast dla pociągów aglomeracyjnych ma powstać minimum jeden peron. Mówiąc o pociągu aglomeracyjnej mowa o aglomeracji warszawsko-łódzkiej.

Kiedy zakończenie całości inwestycji?

Zgodnie z Koncepcją CPK realizacja przedsięwzięć składających się na komponent lotniskowy jest przewidziana do końca roku 2027. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych składających się na komponent kolejowy ma nastąpić do końca 2034 r.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności