Kolej na świecie Przewozy pasażerskie Tabor

Rosyjskie Koleje RŻD zainteresowane taborem napędzanym wodorem

Rosyjskie Koleje RŻD zainteresowane taborem napędzanym wodorem Fot. Ria.com

Koleje Rosyjskie od 2025 r. planują zrezygnować z zakupu lokomotyw spalinowych. Przewoźnik deklaruje także zainteresowanie pojazdami, zasilanymi alternatywnymi paliwami, w tym wodorem.

Od 2025 r. Koleje Rosyjskie planują kupować wyłącznie lokomotywy elektryczne, a także lokomotywy zasilane gazem ziemnym i innymi alternatywnymi źródłami energii – powiedział Siergiej Kobzev, Zastępca Dyrektora Generalnego RŻC podczas posiedzeniu okrągłego stołu w komisji Federacyjnej Rady Polityki Gospodarczej.

W przyszłości planujemy eksploatować lokomotywy z wykorzystaniem baterii, wodorowych ogniw paliwowych czy gazu ziemnego. Wszystko to pomoże zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego, poprzez redukcję CO2- dodał.

Według Kobzeva do końca 2025 r. 55 szynobusów, 1156 ezt-ów i ponad 2,8 tys. wagonów osobowych zostanie wymienionych na nowe. Szacowane zapotrzebowanie firmy na zakup lokomotyw na ten okres to 2522 sztuki.

Skalę inwestycji taborowych w Rosji pokazują zakupy, w segmencie lokomotyw, zrealizowane przez RŻD w 2020 roku. To 566 nowych lokomotyw, z czego 328 to elektrowozy (294 towarowe i 34 pasażerskie) a 238 maszyny spalinowe (154 to manewrówki, 80 to lokomotywy towarowe, zaś 4 pasażerskie).

W szczególności w 2020 r. zakupiliśmy potężne lokomotywy spalinowe 3TE25K2M. To pozwoliło na znaczną poprawę wskaźników wpływających na efektywność naszej pracy, takich jak osiągi lokomotywy i masa pociągu – powiedział Oleg Valinsky, Zastępca Dyrektora Generalnego Kolei Rosyjskich.

W 2020 roku Koleje Rosyjskie zainwestowały w odnowę taboru trakcyjnego około 95 mld rubli. To również dobrze obrazuje skalę inwestycji przewoźnika na najbliższe lata.

Rosyjskie Koleje podały także, że przy udziale przedstawicieli holdingów taborowych, opracowały wymagania techniczne dla lokomotyw, wykorzystywanych do różnych celów.

Punktem wyjścia do ustalenia głównych parametrów lokomotywy był model operacyjny, który szczegółowo opisuje istniejące i przyszłe potoki towarowe, wąskie gardła na rozpatrywanych odcinkach czy trasy, na których prowadzony jest ruch towarowy – podkreślił Siergiej Kobzev.

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że rosyjscy producenci taboru dołączą do grona firm budujących tabor zasilany alternatywnymi paliwami. RŻD kupują tabor głównie od nich, zaś deklaracja Siegieja Kobzeva może stanowić sygnał do podjęcia prac nad budową pociągów m.in. z ogniwami wodorowymi.