Kolej na świecie Przewozy towarowe Wiadomości

Rosja i Białoruś podpisały “kolejowe” porozumienie o współpracy

Rosja i Białoruś podpisały “kolejowe” porozumienie o współpracy Fot. Koleje Białoruskie

Koleje Białoruskie i Koleje Rosyjskie podpisały porozumienie o współpracy dot. organizacji ruchu pociągów, przeładunku wagonów, kontenerów i kontenerów z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej pomiędzy stacjami granicznymi. Zapowiedziano również wspólny projekt KDP na trasie Mińsk – Moskwa.

Wczoraj, 2 lutego 2021 roku Koleje Białoruskie podpisały umowę z RŻD (Koleje Rosyjskie), która będzie dotyczyła przyszłej współpracy przy organizacji ruchu pociągów oraz przeładunku wagonów towarowych, w tym pociągów intermodalnych. Porozumienie zostało podpisane przez Szefa Kolei Białoruskich, Władimira Morozowa oraz Prezesa Zarządu RŻD, Olega Biełozerowa.

Przedstawiciele obu państwowych przedsiębiorstw podczas spotkania podsumowali wyniki współpracy w 2020 roku, a także przedstawili plan działania na 2021 rok. Jak zwrócono uwagę, dynamicznie rozwija się ruch intermodalny z Chin do Europy. Tutaj realizowana jest ścisła współpraca Rosji, Białorusi i Kazachstanu, gdzie wspólnie organizowany jest ruch kontenerowy na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Państwa EUG realizują nowe trasy pociągów kontenerowych, które transportowane są dalej na zachód nie tylko przez Polskę, bo czasem trafiają do portów w Obwodzie Kaliningradzkim – więcej informacji w artykule.

Niewykluczone, że współpraca będzie polegać na rozszerzaniu połączeń intermodalnych przez Białoruś do Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie dalej kontenery popłyną frachtowcami pomijając Polskę.

Według prezesa Kolei Rosyjskich, Białoruś jest wiarygodnym partnerem rozwoju ruchu tranzytowego na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jak podają Koleje Białoruskie, spółka przewiozła 550 tys. TEU (kontenerów o długości 2o stóp), co oznacza wzrost o 60% r/r.

Dalszy rozwój współpracy

Rosja i Białoruś chcą wspólnie rozwinąć sieć połączeń “kontenerowych”, które trafiałyby do Europy z Chin. Pomóc ma w tym również rozwój cyfryzacji, który miałby ograniczyć obieg papierowych dokumentów.

Podczas podpisania współpracy Koleje Białoruskie zadeklarowały gotowość do wznowienia ruchu pociągów pasażerskich do Rosji. Wspomniano także o rozpoczęciu nowego projektu Kolei Białoruskich i Rosyjskich w zakresie organizacji ruchu pociągów dużych prędkości między Mińskiem a Moskwą.