Infrastruktura Przewozy pasażerskie Wiadomości

Trzy projekty z unijnym dofinansowaniem z POIiŚ 2014-2020

Trzy projekty z unijnym dofinansowaniem z POIiŚ 2014-2020 Fot. Pomorska Kolej Metropolitarna

Kolejne trzy projekty kolejowe otrzymały unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ).

Dofinansowania z POIiŚ na infrastrukturę kolejową: Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) poinformowało, że dotacje pochodzą z puli środków przeznaczonych na transport kolejowy poza siecią korytarzy transportowych TEN-T. Wymaganą liczbę punktów otrzymały trzy zadania.

Pierwszy to projekt złożony przez PKP PLK pod nazwą „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą”.

Dwa kolejne zadanie będą realizowane na Pomorzu. PKM otrzyma dofinansowanie na rewitalizację „Kolei Kokoszkowskiej”. Konkretnie chodzi o trzecią fazę projektu, czyli elektryfikację linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”. To zadań ie ma wartość ponad 71 mln zł. A z kolei Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego otrzyma środki na budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273 i 351.

Wartość wszystkich projektów to ponad 881 mln zł. W tym wysokość środków unijnych to około 608,7 mln zł. Każda z inwestycji otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości 85 proc.