NaKolei.pl WiadomościKadry i ludzie Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Mateusz Marczewski
Fot. PKP Intercity

Maszyniści, podobnie jak kierowcy, będą mieli swoją ustawę o czasie pracy. Projekt ustawy Ministerstwa Infrastruktury zakłada m.in. jednolite normy czasu pracy, wymagany odpoczynek oraz pracę w godzinach nadliczbowych.

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano druk UD48. Projekt ustawy przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczy czasu pracy maszynistów. Według informacji podanych na portalu gov.pl, celem rozwiązań planowanych w projekcie jest eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego wynikających z naruszania przez maszynistów limitów czasu pracy oraz wymaganego okresu odpoczynku między służbami.

Innym problemem, który ma poruszać ustawa to wyeliminowanie nieprawidłowości wynikających ze zróżnicowania standardów odnoszących się do warunków pracy maszynistów u poszczególnych przewoźników kolejowych działających w Polsce. Jak informuje Ministerstwo, projekt został opracowany po konsultacjach społecznych:

W transporcie kolejowym grupą zawodową kluczową pod względem bezpieczeństwa ruchu są maszyniści oraz prowadzący pojazdy kolejowe. (…) [Dlatego projekt] ustawy o czasie pracy maszynistów został opracowany przez Podzespół ds. bezpieczeństwa przy Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa powołany[m] w styczniu 2017 r. W skład Podzespołu wchodzili przedstawiciele związków zawodowych, spółek kolejowych oraz Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Proponowane rozwiązania w projekcie ustawy

W projekcie ustawy proponowane są następujące rozwiązania:

 1. Wprowadzenie definicji legalnej pojęcia maszynista,
 2. Określenie poprzez analogię do Kodeksu pracy, jednolitych norm czasu pracy, wymaganego odpoczynku oraz pracy w godzinach nadliczbowych,
 3. Obowiązkowe sumowanie czasu pracy u różnych podmiotów przy prowadzeniu pojazdu kolejowego oraz przy zatrudnieniu na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 4. Wyznaczenie stacji macierzystej (np. siedziby głównej przedsiębiorcy lub jego oddziału), jako obligatoryjnego elementu umowy o pracę, a także umów cywilnoprawnych, na podstawie, których maszyniści świadczą pracę lub usługi, z wyłączeniem m. in. maszynistów pracujących w ruchu aglomeracyjnym lub przy inwestycjach kolejowych,
 5. Jednolite określenie składników czasu pracy maszynisty.

Ostatni z punktów, czyli określenie składników czasu pracy maszynisty ma obejmować:

 • czas przeznaczony na przyjęcie i zdanie pojazdu kolejowego,
 • czynności związane z obsługą pojazdu kolejowego,
 • czas przeznaczony na dojazd do pojazdu kolejowego, jeżeli objęcie go następuje poza stacją macierzystą,
 • czas przeznaczony na powrót do stacji macierzystej po zdaniu pojazdu kolejowego, jeżeli czynność ta następuje poza stacją macierzystą,
 • badania lekarskie i psychologiczne zlecone przez przedsiębiorcę, na rzecz którego maszynista świadczy pracę lub usługi,
 • szkolenia, egzaminy oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności wymagane do kontynuowania pracy na stanowisku maszynisty,
 • udział w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez przedsiębiorcę, na rzecz którego maszynista świadczy pracę lub usługi,
 • udział w postępowaniach prowadzonych Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, sądy, prokuratury i inne organy ochrony prawnej, dotyczących pracy maszynisty,
 • udział w kontrolach prowadzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Transportu Kolejowego lub Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących pracy maszynisty.

Według projektu ustawy, do czasu pracy maszynistów będzie wliczać się przerwę w pracy trwającą 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Maszynista będzie miał prawo do co najmniej 12 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, a jeżeli pracował dłużej niż 12 godzin, wówczas wypoczynek powinien trwać tyle, ile poprzedzająca go praca. Będzie przysługiwało również prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów, to II kwartał 2022 r.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności