Infrastruktura KDP Tabor Wiadomości

Program kolejowy CPK w planach rządu. Premier Morawiecki: “Nadszedł czas, żeby dać polskiej kolei nowy impuls do rozwoju”

Program kolejowy CPK w planach rządu. Premier Morawiecki: “Nadszedł czas, żeby dać polskiej kolei nowy impuls do rozwoju” Fot. Screen/KPRM

Na mocy rozporządzenia, uchwalonego przez Radę Ministrów, każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do Centralnego Portu Komunikacyjnego i Warszawy, otrzymał numer i został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. To kolejny krok w przygotowaniach do inwestycji kolejowych związanych z budową CPK.

Szczegóły Programu Kolejowego CPK przedstawił wczoraj na konferencji prasowej na stacji Łódź Fabryczna premier RP Mateusz Morawiecki.

Przyjęta przez rząd nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym z 17 kwietnia 2013 r. uwzględnia wszystkie połączenia, których budowa wynika z Koncepcji przygotowania i realizacji CPK przyjętej przez rząd 7 listopada 2017 r. To pierwszy od ponad 30 lat program budowy nowych linii kolejowych w Polsce- informuje Biuro Prasowe CPK.

Kolejowa części Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Będą one łączyły miasta wojewódzkie ze stolicą Polski i CPK, a także wzajemnie między sobą. Będą również zapewniały spójność krajowej sieci kolejowej. W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii na trasie Warszawa – CPK – Łódź.

Nadszedł czas, żeby dać polskiej kolei nowy impuls do rozwoju. Zależy nam, żeby mieszkańcy wszystkich regionów w Polsce, z miast i wsi mieli równy dostęp do kolei, żeby mogli wygodnie podróżować do każdego zakątka kraju. Te inwestycje zapewnią szkielet systemu transportowego państwa. Polski rząd wspiera nie tylko modernizację istniejących szlaków, która jest w gestii spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, ale też budowę nowych, za które w przypadku linii prowadzących do lotniska
odpowiadać będzie spółka CPK. Czas na Polskę na dobrych torach – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Przyjęcie nowych zapisów ułatwi  w przyszłości procesy inwestycyjne w ramach Programu Kolejowego CPK. Łączna długość linii o znaczeniu państwowym, czyli uzasadnionych względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi, których budowa wynika z Koncepcji CPK, wynosi ponad 1600 km. Dokładna ich długość będzie znana po przeprowadzeniu prac koncepcyjnych i projektowych.

Przyjęte dziś przez rząd rozporządzenie uwzględniło całą projektowaną sieć linii kolejowych, wskazaną w Koncepcji CPK, w wykazie linii o znaczeniu państwowym. To pokazuje, jak ważną i uniwersalną inwestycją jest CPK. Będzie to nie tylko nowoczesne lotnisko przesiadkowe, bardzo potrzebne w Polsce i w tej części Europy, ale dzięki inwestycjom kolejowym także przedsięwzięcie,
które pomoże lepiej skomunikować całą Polskę – wyjaśnił Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

To rozporządzenie to kamień milowy na drodze do realizacji Programu Kolejowego CPK. Korzyści z inwestycji kolejowych są niezaprzeczalne. Z ponad 100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Portu Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Zadania realizowane w ramach Programu Kolejowego CPK pozwolą nam działać na rzecz zrównoważenia transportu w Polsce. Dzisiaj charakteryzuje się on niedostatecznym rozwojem kolei i opiera w nadmierny sposób na infrastrukturze drogowej – stwierdził Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.

Każda z 10 kolejowych “szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP PLK.

Przyjęcie rozporządzenia zostało poprzedzone uporządkowaniem wskazanej w Koncepcji CPK sieci linii, nadaniem im numerów oraz określeniem punktów początkowych i końcowych. Nowelizacja włącza do wykazu zarówno istniejące linie kolejowe, projektowane nowe odcinki, które będą stanowiły przedłużenie istniejących, jak i nowe linie, których budowa wynika z Koncepcji CPK.

Odcinki kolejowe dużych prędkości i “szprychy” prowadzące do CPK pozwolą uzyskać większą spójność sieci i umożliwić jej pełne wykorzystanie. W przygotowaniu jest Program Wieloletni CPK, który określi, jakie konkretnie inwestycje lotniskowe, kolejowe i drogowe będą realizowane w ramach obsługi CPK i jakie finansowanie w kolejnych latach będzie na to potrzebne.

Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tys. km. Od początku lat 90. zostało rozebranych ponad 5 tys. km linii. Nowe inwestycje są potrzebne, ponieważ budowa szlaków kolejowych na dużą skalę nie odbywała się w Polsce od lat 80., kiedy zakończono realizację Linii Hutniczo-Siarkowej, a wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej.