Działania Przewozy pasażerskie Wiadomości

Pomorskie nadal liderem wykorzystania środków unijnych. Ponad 1,6 mld złotych na transport

Pomorskie nadal liderem wykorzystania środków unijnych. Ponad 1,6 mld złotych na transport Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

We wszystkich gminach na Pomorzu widoczne są pozytywne efekty realizacji projektów z funduszy europejskich. Pod tym względem województwo pomorskie nieprzerwanie pozostaje liderem w skali kraju.

Z funduszy europejskich korzystają wszyscy mieszkańcy województwa pomorskiego. Realizowane są setki projektów dotyczących m.in. rozwoju transportu publicznego, budowy dróg oraz linii kolejowych, rewitalizacji miast, modernizacji energetycznej budynków, a także wsparcia przedsiębiorców.

 

 

 

Unijne miliardy dla Pomorza

Do końca kwietnia 2020 r. podpisanych zostało 1 769 umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna ich wartość to 10,8 mld zł przy wsparciu unijnym wynoszącym około 7,2 mld zł. To oznacza, że województwo ma zakontraktowanych prawie 90 proc. środków.

Udało nam się szybko podpisać umowy z wnioskodawcami i jeśli chodzi o zobowiązania, to jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju. Jesteśmy też w czołówce województw, którym Bruksela zatwierdziła najwięcej środków – mówi Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Komisja Europejska zatwierdziła już bowiem 3,8 mld zł, co stanowi 46,4 proc. Pod tym względem Pomorskie jest jednym z liderów w rozliczaniu unijnych pieniędzy. Natomiast beneficjentom wypłacono już 3,7 mld zł, czyli 45,1 proc. budżetu całego programu dla regionu.

Ponad 1,6 miliarda złotych na transport

Województwo pomorskie uzyskało dofinansowanie UE rzędu 1 622 143 268 złotych na inwestycje związane z transportem. Środki te przeznaczono m.in. na budowę lub przebudowę 34 węzłów przesiadkowych oraz rewitalizację linii kolejowych nr:

  • 207 na odcinku Grudziądz – Malbork,
  • 405, odcinek Szczecinek – Ustka,
  • 250 z Gdańska Śródmieścia do Rumi (linia SKM).

Oprócz tego zainwestowano w nowy tabor, wtedy to zakupiono 10 Impulsów produkowanych przez nowosądecki Newag, które trafiły do pomorskiego oddziału POLREGIO.