Wydarzenia

Polsko – chińska spółka wkracza do gry! Czy niemieckie DB spróbują przejąć polskie transporty?

Polsko – chińska spółka wkracza do gry! Czy niemieckie DB spróbują przejąć polskie transporty?

Już dziś nastąpi uroczyste podpisanie umowy o strategicznej współpracy dotyczącej rozwoju połączenia kolejowego Polska-Chiny pomiędzy PKP CARGO i Zhengzhou International Hub. Chińczycy będą mieli 51 proc. udziałów w spółce, PKP Cargo obejmie resztę. Na wydarzeniu nie zabraknie minister infrastruktury – Marii Wasiak.

“One Belt and One Road” – jeden pas i jedna droga, to nowa strategia międzynarodowa Chin, która ma polegać na poszerzeniu połączeń drogą morską i kolejową z całym światem. Jeden z nich prowadzi z Chin przez Azję do Europy, m.in. do Łodzi, nawiązując do historycznego Jedwabnego Szlaku. Dzięki współpracy PKO Cargo z Zhengzhou ma zostać stworzony alternatywny do transportu morskiego szlak, którym będą przewożone duże ilości towarów na Stary Kontynent.

Rozbudowa terminalu przeładunkowego w pobliżu granicy z Białorusią w Małaszewicach, to jedna z pierwszych wspólnych inwestycji polsko-chińskiej spółki. Wkrótce ma powstać biznesplan inwestycji.

Chińczycy chcą znaleźć zbyt dla towarów z Henan. Za pośrednictwem Polski znacząco zwiększyć ilość przewożonych koleją towarów z Dalekiego Wschodu do Niemiec, które będą tu przeładowywane z szerokiego wschodniego toru na standardowy europejski. Dzisiaj tygodniowo Małaszewicze obsługują trzy pociągi w imporcie i jeden w eksporcie. Dzięki współpracy z prowincją Henan mają znacząco wzrosnąć.

Port w Małaszewicach jest położony na linii kolejowej E-20 z Europy do Azji Wschodniej i Centralnej. Przewozem towarów z Chin do Europy zajmuje się niemiecki przewoźnik DB Schenker. W 2015 roku obsłużył on 158 pociągów towarowych. Istnieje zagrożenie, że niemieckie DB mogą próbować przejąć transporty od PKP Cargo. Polacy powinni zatem pomyśleć o zabezpieczeniu swych interesów, poprzez zwiększenie swych udziałów w spółce z obecnych 49%.