Strona główna » Wiadomości » Infrastruktura » Polska ekokolej wyznacza standardy. Branżowy program Zielona Kolej doceniony za granicą

Polska ekokolej wyznacza standardy. Branżowy program Zielona Kolej doceniony za granicą

MM

Przed transportem wiele wyzwań, których wyznacznikami są ambitne plany inwestycyjne i rozwojowe. Jednak unijne przepisy znacząco wpływają na podejmowane działania i strategie branży kolejowej. Transport ten ma wielką przewagę pod względem emisji dwutlenku węgla w stosunku do lotnictwa czy samochodów, jednak osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga, by podejmować działania w kierunku napędzania pociągów czystą energią, pochodzącą ze źródeł bezemisyjnych.

Paryskie porozumienie klimatyczne, podpisane i ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, wyznaczyło ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Działania podejmowane muszą być jak najszybciej, by wypracować odpowiednie standardy i technologie, pozwalające możliwie szybko na przestawienie zasilania pociągów z energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych na energię czystą, pochodzącą ze źródeł bezemisyjnych jak energia słoneczna, wiatrowa czy wodór. Pierwsze kroki w kierunku przestawienia „na zielone tory” podejmuje Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, skupiające podmioty, które odpowiadają za 95 proc. zużycia energii w sektorze transportu kolejowego oraz zarządców infrastruktury i ekspertów.

Program Zielona Kolej wdrożony i rozwijany przez CEEK i PKP Energetyka zakładający budowę neutralnego emisyjnie systemu zasilania zyskuje na znaczeniu na arenie międzynarodowej. W marcu br. „International Railway Journal” opisał inicjatywę „Zielona Kolej”, prezentując pionierskie rozwiązania wdrażane dla polskiej kolei, które zbliżają ją do spełnienia rygorystycznych postanowień porozumienia paryskiego. Opisany system, współgrając z wykorzystywaniem rekuperacji (odzyskiwanie) energii, eco-drivingiem sprawi, że polska kolej będzie mogła poszczycić się neutralnością klimatyczną na pewno do 2050 roku a biorąc pod uwagę tempo wprowadzanych zmian, być może nastąpi to zdecydowanie szybciej.

Program jest już na etapie wdrażania – Łódzka Kolej Aglomeracyjna to pierwszy przewoźnik, który podpisał umowę, na mocy której od 1 stycznia 2022 roku kupuje energię w części pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kolejnych 9 przewoźników podpisało już listy intencyjne w tym zakresie.

Ponadto PKP Energetyka na początku drugiej połowy 2021 r. uruchomiła pionierski na skalę europejską trakcyjny magazyn energii w Garbcach (gmina Żmigród). Powstanie magazynu energii stało się pierwszym krokiem do budowy ekosystemu zasilania na polskiej kolei, w skład którego wejdą farmy fotowoltaiczne oraz energia pozyskiwana z innych źródeł energii jak tzw. czysty wodór, tj. powstały w wyniku elektrolizy wody przy użyciu energii elektrycznej ze źródłem odnawialnych (przy jego produkcji nie są emitowane gazy cieplarniane). System ten można przyrównać do współdziałających ze sobą „power banków”. Przewoźnicy pasażerscy i towarowi używając takiej energii przyczynią się do znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Obecnie szacuje się, że kolej odpowiada jedynie za 0,5 proc. emisji w porównaniu do innych środków transportu, jednak fakt budowania magazynów energii, jak w Garbcach, świadczy o tym, że kolejarze chcą wyznaczać nowe standardy zasilania sieci kolejowej i nie zamierzają oddać swojej wiodącej i uprzywilejowanej pozycji lidera ekologii.

Instalacja w Garbcach k. Żmigrodu ma moc 5,5 MW i pojemność użyteczną 1,2 MWh. Rozwiązanie jest w pełni przystosowane do warunków kolejowych, tj. umożliwia powolne ładowanie magazynu i szybkie oddawanie zgromadzonej energii, co pozwala na jednorazowe zasilenie przejazdu pociągu pasażerskiego poruszającego się z prędkością 160 km/h. System jest o tyle innowacyjny, o ile jest w pełni przystosowany do pracy bezpośrednio na napięciu stałym DC/DC. W innych systemach kolejowych magazyny trakcyjne muszą wykonywać dodatkową konwersję DC/AC/DC, tracąc energię na etapach przejściowych.

Więcej informacji na stronie CEEK: https://ceek.pl/

Fot. PKP Energetyka

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x