Prawo i przetargi Tabor

POLREGIO chce wydzierżawić dwa składy spalinowe

POLREGIO chce wydzierżawić dwa składy spalinowe Fot. POLREGIO

POLREGIO ogłosiło przetarg na dzierżawę dwóch składów. Pierwszy z nich to spalinowy wagon silnikowy, drugi natomiast to dwuczłonowy spalinowy zespół trakcyjny.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania, każde obejmuje jeden pojazd. Preferowane jednostki to 213Ma DH1 – w zakresie Zadania nr 1 oraz 218Mc DH2 – w zakresie Zadania nr 2. W takim przypadku wykonawca nie będzie musiał przeprowadzać szkolenia dla pracowników.

POLREGIO chce wydzierżawić składy na okres od 1 kwietnia do 11 grudnia 2021 r.

Od oferentów wymagane jest wadium: 10.000 zł dla zadania nr 1 oraz 15.000 zł dla zadania nr 2. Termin na składanie ofert jest dość krótki, to 24 lutego 2021 r. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Pojazdy mają być wykorzystywane w dwóch celach, tj. do realizacji pracy pociągowej czyli prowadzenia pociągów pasażerskich zamawiającego oraz przejazdów pojazdu luzem do i od obsługiwanych pociągów, a także pracy pozapociągowej w celu wykonywania: manewrów stacyjnych, obsługi manewrowej w punktach utrzymania i obrządzania pojazdów trakcyjnych, manewrów w pracy pociągowej i przejazdów pojazdu luzem do i od pracy poza pociągowej.

Oferowane pojazdy muszą być sprawne technicznie i posiadać dopuszczenie do kursowania na polskiej sieci kolejowej.

Mają zostać przekazane do punktu utrzymania w Białymstoku, co wskazuje na skierowanie ich do obsługi połączeń w województwie podlaskim.

Pojazdy muszą osiągać prędkość co najmniej 100 km/h i oferować odpowiednio min. 48 i 100 miejsc siedzących. Konieczne jest ich przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych i przewozu rowerów. Składy nie mogą być oznaczone logiem innego przewoźnika. Muszą mieć informację pasażerską z tablicami LED, antypoślizgową wykładzinę oraz półsprzęg do holowania.