Przewozy pasażerskie
Partnerzy działu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. : 15 – lecie spółki, 85 – lecie gmachu PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. : 15 – lecie spółki, 85 – lecie gmachu PLK

Zarządca narodowej infrastruktury kolejowej, PKP PLK obchodzi swoje 15 – lecie istnienia. Z tej okazji warto zaznaczyć kluczowe momenty w jej funkcjonowaniu jak i powiedzieć kilka słów o siedzibie spółki, która również obchodzi swój jubileusz – gmach na Targowej ma już 85 lat.

O samej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po upływie tego czasu można powiedzieć bardzo wiele. Podpisanie umowy o komercjalizacji, prywatyzacji oraz restrukturyzacji nastąpiło 8 września 2000 roku. Rok później, 29 czerwca 2001 r. podpisano akt zawiązania i statut spółki. 1 października 2001 roku ucięto funkcjonujący do tej pory ostatni człon z nazwy ,,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w organizacji”. Od tej pory pełna nazwa spółki to ,,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”. Wtedy też rozpoczęła się działalność statutowa PKP PLK.

Podstawowym produktem PKP PLK jest rozkład jazdy. Po ustaleniu z zamawiającym go przewoźnikiem rozkład sprzedawany jest jako trasa danego pociągu. Spółka udostępnia swoje usługi (infrastruktura kolejowa) licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Proces ten odbywa się w oparciu o ustawę o transporcie kolejowym i rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Spółka dba o to, by podnosić jakość przejazdów poprzez odpowiednie urządzenia sterowania ruchem, wysokiej jakości elementy inżynieryjne, tym samym jak najmniej ingerując w stan środowiska naturalnego. Modernizacje linii kolejowych, jakich na terenie całej Polski podejmuje się PKP PLK to działania zwiększające sprawność, jakość i wydajność transportu kolejowego przygotowując trasy na różnego rodzaju okoliczności, w tym na na wjazd nowych składów.

Spółka od 2002 roku oferuje swoje usługi przewoźnikom również spoza Grupy PKP. Od tego czasu PLK podjęło się współpracy z 15 innymi niż pierwotnie obsługiwanymi przewoźnikami. PLK to również współpraca w projektach zagranicznych. W 2004 roku spółka przystąpiła do międzynarodowej organizacji zrzeszającej zarządców infrastruktury kolejowej – RailNetEurope (RNE) oraz przyłączyła się do projektu Schengenrail równocześnie mu przewodząc. W 2005 roku odbyła się pierwsza edycja akcji Bezpieczny Przejazd – ,,Zatrzymaj się i żyj!”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. brały czynny udział w projekcie dotyczącym Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, który Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2008 roku. W maju 2016 roku PLK otrzymało II miejsce podczas europejskich targów cyfryzacji w Brukseli za opatentowany w kwietniu 2013 roku elektroniczny System Konstrukcji Rozkładów Jazdy. Spółka przyczyniła się w ogromnym stopniu do sprawnej organizacji przejazdów koleją podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. 

Sam budynek, w którym urzeduje PKP PLK ma swoją rozbudowaną historię istnienia. Gmach przy ul. Targowej 74, który od 30 grudnia 2009 roku jest na wyłączność siedzibą PKP PLK, jeszcze do niedawna musiała być dzielona z pracownikami urzędów i innych instytucji, a w czasach wojennych miały tam siedzibę również urzędu okupacyjne władz niemieckich. Budynek był siedzibą Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie, w 1944 roku znajdowała się tam redakcja gazety ,,Życie Warszawy”. W roku 1945 przez kilka miesięcy budynek pełnił rolę siedziby władz RP, a dokładniej rządu tymczasowego. W roku 1987 budynki należące do ówczesnej Centralnej Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie zostały wpisane na listę zabytków (ich numer na liście to 1311).