Prawo i przetargi Tabor

PKP Intercity otrzymało dwie oferty na modernizacje wagonów 111A/112A Lux

PKP Intercity otrzymało dwie oferty na modernizacje wagonów 111A/112A Lux Fot. Adam Kilian

30 grudnia 2020 roku PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A Lux.

Zainteresowane wykonaniem tych prac są dwa podmioty. Przypominamy, że zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje 5 wagonów 111A Lux, a szacunki zamawiającego to 24.723.000,00 zł brutto. Druga natomiast obejmuje 9 wagonów 112ALux, a szacunki zamawiającego to 41.401.800,00 zł brutto. Łącznie PKP Intercity planują zatem przeznaczyć na sfinansowanie prac modernizacyjnych kwotę 66.124.800,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

ZNTK Mińsk Mazowiecki, które zaproponowały:

w części 1 kwotę 29.495.400,00 zł brutto, 290 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy P5 pierwszego wagonu oraz 80 dni na każdy kolejny wagon oraz 36 miesięcy gwarancji;

w części 2 kwotę 51.375.870,00 zł brutto, 290 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy P5 pierwszego wagonu oraz 80 dni na każdy kolejny wagon oraz 36 miesięcy gwarancji.

Konsorcjum Mag-Train z Piaseczna i POZBUD z Poznania, w części 1 kwotę 24.716.850,00 zł brutto, 290 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy P5 pierwszego wagonu oraz 80 dni na każdy kolejny wagon oraz 42 miesiące gwarancji;

w części 2 kwotę 45.846.405,00 zł brutto, 290 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy P5 pierwszego wagonu oraz 80 dni na każdy kolejny wagon oraz 42 miesięcy gwarancji.

Oferty będą oceniane według kryteriów: okres gwarancji i rękojmi – waga: 10, termin wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu – waga: 5, termin wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu – waga: 5 oraz cena – waga: 80.

PKP Intercity podały także, że warunki płatności w każdej ofercie są zgodne z SIWZ.