Polityka Wiadomości

Odbyło się spotkanie polsko-węgierskie dotyczące rozwoju Kolei Dużych Prędkości

Odbyło się spotkanie polsko-węgierskie dotyczące rozwoju Kolei Dużych Prędkości Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Rozwój Kolei Dużych Prędkości w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Pakiet Mobilności oraz stan budowy trasy Via Carpatia były tematami rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela z ministrem spraw zagranicznych i handlu, Peterem Szijjartó oraz sekretarzem stanu w ministerstwie innowacji i technologii Węgier, Laszlo Mosoczim.

Rozwój Kolei Dużych Prędkości

Głównym  tematem poruszonym podczas spotkania był rozwój Kolei Dużych Prędkości w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Państwa członkowskie V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) zgodnie potwierdzają, że szybka kolej w regionie Europy Centralnej pozytywnie wpłynie na dotychczasowe uwarunkowania i podniesie konkurencyjności transportu kolejowego.

Minister Adamczyk zaznaczył, że mimo trudnego okresu pandemicznego pozytywne jest wzmożenie prac, ta by można było wysłać do Komisji Europejskiej dokument o nazwie „Zarys współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej na rzecz kompleksowego rozwoju sieci kolejowej TEN-T poprzez projekt kolei dużych prędkości”.

Decyzja w sprawie przystąpienia do budowy nowego systemu KDP została  podjęta z uwzględnieniem całego kontekstu funkcjonowania systemu transportowego państwa, tj. zapewnienia zrównoważonego i synergicznego rozwoju wszystkich gałęzi transportu ze szczególnym naciskiem na ich intermodalność – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministrowie ds. transportu Węgier i Polski na spotkaniu podpisali się pod tym dokumentem.

Pakiet Mobilności

Parlament Europejski przyjął w lipcu 2020 r. stanowisko do części socjalno – rynkowej Pakietu Mobilności I (przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy w UE), kończąc tym samym etap procesu legislacyjnego.

Ministrowie rozmawiali o możliwości zaskarżenia tych przepisów do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

Zależy nam, by potwierdzić jedność naszej grupy, czyli tzw. państw podobnie myślących, like-minded i wskazać opinii publicznej zagrożenia wynikające z przepisów Pakietu Mobilności I. Aktywnie działamy, by złe dla całej UE i jej jedności przepisy nie weszły w życie – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Via Carpatia

Ministrowie omówili również stan budowy transeuropejskiej trasy Via Carpatia, która liczy ponad 8800 km i biegnie przez regiony zamieszkałe przez ponad 125 mln ludzi. Na terytorium Polski główny szlak Via Carpatia liczy 730 km, a kluczową arterią jest droga ekspresowa S19, biegnąca wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju.

Część Via Carpatia o długości 229 km na terenie Węgier przebiegać będzie od granicy ze Słowacją do granicy z Rumunią w przebiegu: Tornyosnémeti – Miszkolc – Debreczyn – granica z Rumunią.

Spotkanie pozwoliło nam na przegląd stanu bieżących zagadnień, koniecznych do omówienia w relacjach dwustronnych i podjęcia dalszych skoordynowanych działań na arenie międzynarodowej – podsumował rozmowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.