Ekonomia i rynek Przewozy towarowe Wiadomości

Odbicie od dna w przewozach towarowych

Odbicie od dna w przewozach towarowych Fot. PKP Cargo

W styczniu tego roku koleją przewieziono nieco ponad 17 mln ton towarów. To dużo więcej niż w styczniu 2016 roku i także znacznie lepiej niż w styczniu 2015 roku.

Pierwsze tegoroczne dane podane przez Urząd Transportu Kolejowego dotyczące przewozów cargo napawają optymizmem. Nastąpił bowiem znaczący wzrost masy transportowanych ładunków. Wynik 17,06 mln ton haki osiągnęli wszyscy przewoźnicy to o 8,64% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku (15,7 mln ton).

Ale co równie ważne, ten rezultat jest także spor lepszy niż w pierwszym miesiącu 2015 roku (16,28 mln ton). Przewoźnicy liczą, że będzie to już w tym roku trwała tendencja i że na tory wróci koniunktura. Zwłaszcza w przewozie artykułów budowlanych, gdyż rusza realizacja wielu inwestycji infrastrukturalnych.

Dobrymi rezultatami może się pochwalić lider rynku – PKP Cargo, który w styczniu przewiózł swoimi pociągami ponad 7,5 mln ton co przełożyło się na 44.22% udziału w rynku. Przed rokiem nasz narodowy przewoźnik miał nieco wyższe udziały w rynku – 44,67%, ale mniejszą masę przewiezionych ładunków – 7,3 mln ton.

Drugą pozycję nieodmiennie zajmuje DB Cargo – 3,4 mln ton i 19,99% udziału w rynku (2016 rok – 19,15%). Trzecim przewoźnikiem towarowym był w styczniu Lotos Kolej – 1 mln ton i 5,94% rynku (przed rokiem – 6,48%).

Na czwartym miejscu uplasowała się spółka PKP LHS – 785 tys. ton, co stanowiło i 4,62% całej masy przewozowej. Rok temu udział w rynku PKP LHS był niższy – 3,98%. Piąta pozycję zajmuje CTL Logistics, który w styczniu odprawił pociągi z prawie 680 tys. ton ładunku, co dało 3,98% rynku (w styczniu 2016 – 4,75%).

Do największych przewoźników towarowych należą też PUK-Kolprem (3,06%), Pol-Miedź Trans (2%), Orlen Kol-Trans (1,98%).

Urząd Transportu Kolejowego odnotował też istotny wzrost w pracy przewozowej (o 8,3%), która w styczniu 2017 roku wyniosła 3 mld 708 mln tono-km. Wzrosła też o 7,9% praca eksploatacyjna, która wzrosła do 5,54 mln pociągokilometrów. W styczniu średnia długość przewozu jednej tony ładunku wyniosła 217 km, czyli o 1 km mniej niż w styczniu 2016 roku.