Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

Obraz międzynarodowego transportu towarów koleją w dokumencie przygotowanym przez UTK

Obraz międzynarodowego transportu towarów koleją w dokumencie przygotowanym przez UTK fot. PKP CARGO (ilustracyjne)

W komunikacji międzynarodowej w ubiegłym roku przetransportowano blisko 82,4 mln ton towarów i wykonano pracę przewozową na poziomie 26,5 mld tonokilometrów. To prawie 1/3 masy oraz blisko połowa pracy przewozowej wszystkich przewozów towarowych w Polsce. Urząd Transportu Kolejowego przygotował dokument pokazujący obraz rynku towarowych przewozów międzynarodowych w 2018 roku.

Podobnie, jak przypadku transportu krajowego, w komunikacji międzynarodowej dominowały przewozy surowców masowych, takich jak koks, brykiety i produkty rafinacji ropy naftowej oraz węgiel. Duży udział w rynku posiadały ładunki ujęte w grupie „pozostałe”, przewożone najczęściej z wykorzystaniem kontenerów. Warto również zwrócić uwagę na znaczny udział w przewozach międzynarodowych chemikaliów oraz rud metali.

Z roku na rok rośnie wymiana handlowa w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, stąd też istotne jest zapewnienie odpowiednich czasów przejazdu dla połączeń tranzytowych w kierunku wschód-zachód – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. – Należy jednak cały czas mieć na uwadze istotny kierunek północ-południe –  dodaje Góra.

Dostępność wjazdu na polskie tory dla składów ze zwiększonym naciskiem osi oraz obsługa pociągów o długości 750 m na przejściach granicznych jest ważnym elementem oferty polskich kolei. Poprawa parametrów kolejowej infrastruktury punktowej i liniowej powinna również uwzględniać zwiększenie przepustowości na odcinkach o ruchu mieszanym lub o wysokiej częstotliwości połączeń.

Ważną rolę w wymianie międzynarodowej odgrywają porty morskie. Dlatego istotne jest zapewnienie dostępności i odpowiedniej przepustowości na trasach do nich prowadzących – stwierdza Radosław Pacewicz, Wiceprezes UTK. – Występuje też potrzeba podjęcia działań na rzecz przeniesienia części ładunków jadących w tranzycie przez Polskę z dróg na kolej – przypomina Pacewicz.

„Analiza przewozów towarowych koleją w komunikacji międzynarodowej” powstała na podstawie danych pozyskanych od przewoźników przez Urząd Transportu Kolejowego. To pierwsze tego typu opracowanie opublikowane przez UTK obejmujące rynek transportu międzynarodowego obsługiwany przez przewoźników z Polski. Plik do pobrania tutaj.