Kolej na świecie Wiadomości

Nowy alert bezpieczeństwa z Szwajcarii. Chodzi o system ERTMS

Nowy alert bezpieczeństwa z Szwajcarii. Chodzi o system ERTMS Fot. Ministerstwo Infrastruktury/ Twitter

Szwajcarski krajowy organ ds. bezpieczeństwa (EPSF) opublikował alert bezpieczeństwa dotyczący Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Szwajcarzy ostrzegają w nim przed możliwością wysłania zezwolenia na jazdę w systemie do błędnego pociągu. Powodem tej sytuacji był błąd ludzki podczas utrzymania pojazdów kolejowych wyposażonych w ERTMS.

Do dwóch incydentów związanych z wysłaniem zezwolenia na jazdę do błędnego pociągu doszło 16 kwietnia 2019 r. w Flüelen oraz 27 czerwca 2019 r. w Vevey w Szwajcarii. Zdarzenia nie miały negatywnych następstw dzięki czujności pracowników, pozwoliły jednak wykryć błąd w działaniu systemu ERTMS jako całości.

Jak wskazują Szwajcarzy podczas procesu utrzymania pojazdów kolejowych do pokładowego systemu odometrii, służącego do pomiaru przejechanej odległości, wprowadzono błędne dane. Nie zostało to wykryte przez urządzenia, a także przez nadzór podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. W efekcie urządzenia pokładowe przekazywały dane o położeniu pociągu obarczone potencjalnie dużym błędem. Skutkowało to znaczną rozbieżnością między rzeczywistym położeniem pociągu, a informacją przekazywaną przez system. Problem ten powodował w określonych okolicznościach zatrzymanie pociągu, a następnie z powodu użycia funkcji „Release speed” i zachowania się systemu dochodziło do utraty synchronizacji między urządzeniami ERTMS i sterowania ruchem kolejowym warstwy podstawowej. Szczegółowy mechanizm zdarzenia został opisany w załączniku do alertu bezpieczeństwa z Szwajcarii.

Należy podkreślić, że w przypadku wystąpienia podobnego problemu w Polsce, potencjalne zagrożenie mogłoby zostać wcześniej wykryte. W Szwajcarii zrezygnowano całkowicie ze stosowania semaforów, z tego powodu maszyniści opierają się jedynie na wskazaniach sygnalizacji kabinowej (DMI). W polskich warunkach personel trakcyjny byłby w stanie wcześniej zauważyć niezgodność wskazań urządzeń ETCS i semaforów. Jednak opisana sytuacja pokazuje, jak niezwykle istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania urządzeń pokładowych ERTMS, a także odpowiedniego nadzoru nad działaniami wykonywanymi w procesie utrzymania przez podmiot odpowiedzialny za jego realizację.