Działania Infrastruktura Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe

NIK: Bariery prawne, finansowe i organizacyjne – jak wpływają na stan bezpieczeństwa na kolei?

NIK: Bariery prawne, finansowe i organizacyjne – jak wpływają na stan bezpieczeństwa na kolei? fot. PKP PLK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) pochyliła się nad stanem bezpieczeństwa na polskiej kolei. Wzięła pod lupę działania m.in. PKP S.A., PKP PLK S.A., 23 przewoźników kolejowych oraz Komendę SOK i UTK.

Mimo bardzo wielu działań zarówno podejmowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej jak i PKP S.A. mające pieczę nad dworcami, NIK mówi o nie do  końca zadowalającym stanie bezpieczeństwa przewozow kolejowych w Polsce. Wymienia m.in. problem kiepskiego stanu techicznego ok. połowy linii kolejowych oraz taboru. Polska pod względem bezpieczeństwa przewozów kolejowych znajdowała się w latach 2010-2014 na jednym z ostatnich miejsc w Europie. NIK przyjrzał się działaniom poszczególnych podmiotów realizującym zadania mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Zwrócono uwagę m.in. na za wolny proces wdrażania systemu ERTMS. Paradoksem jest brak objęcia dworców kolejowych systemem zarządzania bezpieczeństwem na kolei, ponieważ w ustawie o transporcie nie zaliczono ich do elementów infrastruktury kolejowej… Dodatkowym problemem jest nieprzygotowanie części budynków do np. przeprowadzenia sprawnej ewakuacji w razie zagrożenia typu atak terrorystyczny.

Z ustaleń kontroli wynika, że wzrosła o 2/3 liczba incydentów na sieci kolejowej, które co prawda nie skutkowały ofiarami śmiertelnymi, rannymi, czy poważnymi uszkodzeniami taboru lub infrastruktury, lecz które były zagożeniem dla ruchu kolejowego (wzrost z 505 w 2015 r. do 837 w 2016 r.). Jak wyglądała sytuacja w I półroczu 2017 roku?

źródło: NIK

Skupiono się na wielu aspektach wpływających na bezpieczeństwo na kolei. Bardzo istotną kwestią jest w tym temacie tabor, który eksploatuje w Polsce 23 przewoźników (przewozy pasażerskie i towarowe) kontrolowanych przez NIK. W 2016 roku zbadano średni wiek wagonów 12 spółek. Najbladziej wypadły wagony Przewozów Regionalnych, średni wiek ich wagonów to 32,9 lat. W przypadku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ten wynik to 1 rok. Jest to spora różnica, a ŁKA wśród przewoźników osiągnęła w tej kategorii najlepszy wynik. Średni wiek wagonów pasażerskich to 26 lat, towarowych – 27, a lokomotyw – 32 lata.

Szczegółowe i obszerne wyniki analiz NIK znajdują się na stronie https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-przewozow-kolejowych.html Jeszcze dziś wrócimy do omawiania tego tematu.