Polityka Przewozy pasażerskie Wiadomości

Nierówne traktowanie przewoźników kolejowych w Wielkopolsce

Nierówne traktowanie przewoźników kolejowych w Wielkopolsce fot. POLREGIO

W ślad za odbytą 30.09.2019 r. XI Sesją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i punktem porządku obrad dotyczącym nierównego traktowania przewoźników kolejowych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Spółka Przewozy Regionalne podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i jednoznacznie odrzuca zarzuty wyrażone przez przedstawicieli województwa na forum Sejmiku i w mediach.

 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przytacza argumenty bez pokrycia w faktach na uzasadnienie swoich decyzji podejmowanych bez respektowania porozumienia o równym traktowaniu podmiotów.

Niezasadne jest powoływanie się przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na brak decyzji o notyfikacji Komisji Europejskiej dla udzielonej przed laty pomocy publicznej jako argumentu przeciwko przydzieleniu Spółce Przewozy Regionalne taboru do obsługi połączeń. Udostępnienie taboru samorządowego do realizacji połączeń przez Spółkę nie ma związku z procedurą notyfikacyjną prowadzoną przez Komisję Europejską. Spółka od kilku lat bez przeszkód korzysta z 3 szt. pojazdów własności woj. wielkopolskiego, a także z udostępnionego przez samorządy innych województw: m.in. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Spółka realizuje każdego dnia ponad 200 połączeń na terenie województwa wielkopolskiego z tytułu umowy PSC z należytą starannością i dokonuje jej rozliczeń w oparciu o obowiązującą w Spółce politykę rachunkowości. Wobec argumentu o niekompletnych wyliczeniach, Spółka podkreśla, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego otrzymuje taki sam poziom szczegółowości danych finansowych jak władze pozostałych województw, gdzie Spółka Przewozy Regionalne realizuje połączenia z tytułu umowy PSC także z wykorzystaniem taboru samorządowego. Księgi rachunkowe Spółki, jak również narzędzia do rozliczania kosztów w ramach umów PSC, zostały zaudytowane przez niezależnych biegłych rewidentów i nie wykazano nieprawidłowości w tym obszarze.

Koszt jednego pociągokilometra przejechanego przez Przewozy Regionalne w województwie wielkopolskim jest o 4 zł niższy od kosztu jednego pockm przewoźnika samorządowego. Przy podobnej pracy eksploatacyjnej obu przewoźników działających w ramach służby publicznej na wielkopolskich torach, w roku 2018 przy porównywalnej pracy eksploatacyjnej przewoźnik samorządowy otrzymuje kwotę około 30 mln większą niż Przewozy Regionalne oraz eksploatuje tabor dzierżawiony od Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wartości ok 630 mln zł przy jednoczesnym dzierżawieniu Przewozom Regionalnym taboru o wartości niespełna 18 mln zł. Wskazuje to na faworyzowanie przewoźnika samorządowego. Dane te zostały pozyskane przez radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i po raz pierwszy od wielu lat zostały publicznie zaprezentowane.

Spółka Przewozy Regionalne podtrzymuje wolę dalszych rozmów w celu wypracowania przejrzystych zasad przydzielania połączeń na terenie województwa wielkopolskiego.