Prawo i przetargi Tabor

Newag i Olkol zainteresowany wykonaniem napraw P4 lokomotyw EP09

Newag i Olkol zainteresowany wykonaniem napraw P4 lokomotyw EP09 Fot. PKP Intercity

Dwie firmy chcą wykonać naprawy na 4-tym poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych serii EP09 dla PKP Intercity. To Olkol i Newag, przy czym tylko ta druga z nich jest zainteresowana całością zamówienia. Przedmiot przetargu podzielony jest na dwie części. Każda z nich obejmuje 20 lokomotyw. W każdej przewidziano też prawo opcji, obejmujące 5 napraw.

Szczegóły ofert:

  1. Newag złożył ofertę na dwie części z ceną 59 242 110,21 zł brutto (z prawem opcji) oraz 47 393 688,17 zł brutto (bez prawa opcji) w każdej z nich. Zaproponował także 21 miesięcy gwarancji oraz 70 dni kalendarzowych na wykonanie naprawy jednej lokomotywy.
  2. Olkol złożył ofertę tylko na część 2 z ceną 48 746 007,00 zł brutto (z prawem opcji) oraz 38 996 805,60 zł brutto (bez prawa opcji). Firma zaproponowała 60 miesięcy gwarancji i 63 dni kalendarzowych na wykonanie naprawy jednej lokomotywy.

Obie oferty przekroczyły budżet zamawiającego, który na ten cel chciał przeznaczyć w każdej z dwóch części 49 858 319,37 zł brutto (z prawem opcji) oraz 39 886 655,50 zł brutto (bez prawa opcji). Teraz czas na pracę komisji przetargowej i decyzję o ewentualnym zwiększeniu budżetu.

Oferty zostaną ocenione według trzech kryteriów. To: termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – Waga: 10, okres rękojmi i gwarancji – Waga: 10 oraz cena – Waga: 80.

Ogłaszając przetarg zamawiający wymagał wykonania naprawy rewizyjnej jednej lokomotywy (czas postoju lokomotywy w naprawie) nie później niż w terminie 70 dni kalendarzowych oraz udzielenia rękojmi i gwarancji na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 21 miesięcy dla całej lokomotywy.

Na wykonanie prac będzie 36 miesięcy.