Kolej na świecie Przewozy towarowe

Międzykontynentalny transport koleją z Dachser

Międzykontynentalny transport koleją z Dachser fot. Dachser

Dachser jako jeden z wiodących operatorów logistycznych na świecie przybliża swoją ofertę w transporcie towarów. Realizuje transport lądowy (drogowy i kolejowy) ładunków drobnicowych (LCL) i pełnokontenerowych (FCL) z 37 państw w Europie.

Jak podaje Spółka Dachser jej oferta przewozowa jest atrakcyjna na tle lotniczych i morskich środków transportu pod względem m.in. ceny i czasu realizacji. Mowa głównie o obsłudze Nowego Jedwabnego Szlaku oraz linii transsyberyjskiej. Oferuje transporty drobnicowe (LCL) oraz pełnokontenerowe (FCL) z Europy do Chin i odwrotnie.

Przewóz towarów koleją dzięki Dachser jest, jak reklamuje się Spółka, tańsze od transportu lotniczego, a zarazem szybszy niż transport morski. Tutaj różnice są spore – transport koleją z Azji do Europy trwa od 16 do 22 dni, a przepawa na morzu od 28 do 36 dni. To prawie dwukrotnie dłużej niż torami. Jest to również bardziej ekologiczne rozwiązanie.

Dachser wykorzystuje do transportu towarów europejską sieć liczącą 363 oddziały i 68 placówek partnerów lokalnych. Spółka zajmuje się również odprawą celną towarów i rozdysponowaniem go po Chinach i Azji w ramach sieci Air & Sea Logistics.  Firma posiada 49 oddziałów w 11 krajach w regionie Azji i Pacyfiku. Cały proces przewozowy z udziałem firmy można prześledzić na stronie operatora.