Transport miejski Wiadomości

Metro Warszawskie: W 2018 roku ruchome schody zatrzymano awaryjnie aż 9471 razy

Metro Warszawskie: W 2018 roku ruchome schody zatrzymano awaryjnie aż 9471 razy fot. Metro Warszawskie

Z analiz przyczyn zatrzymania schodów ruchomych w Metrze Warszawskim wynika, że w 2017 r. schody ruchome były zatrzymane przyciskiem awaryjnego zatrzymania 10 492 razy, zaś w 2018 roku było 9 471 takich przypadków.

Tylko w pierwszym półroczu 2019 r.  jeden z biegów na stacji Dw. Wileński był wyłączany ponad 80 razy, na stacji Nowy Świat – Uniwersytet – 60 razy. Z jeszcze większą skalą tego zjawiska mamy do czynienia na stacji Politechnika, gdzie jeden z biegów (w kierunku Pl. Politechnika) wyłączany był w tym roku 169 razy.

W celu zapobiegania nieuzasadnionemu używaniu przycisku STOP na schodach ruchomych rozpoczęto montaż specjalnych zabezpieczeń.

Przyciski awaryjnego zatrzymania biegu schodów zostaną zabezpieczone uchylną klapką, połączoną z sygnałem dźwiękowym. Pierwsze tego typu zabezpieczenia zostały zamontowane na najczęściej wyłączanym biegu schodów ruchomych na stacji Dw. Wileński.

Firma Otis, po uzyskaniu pozytywnej opinii dla tego rozwiązania, wydanej przez TDT, systematycznie będzie montować zabezpieczenia na kolejnych biegach schodów ruchomych.

Przycisk STOP

Nieuzasadnione użycie przycisku STOP, który służy do natychmiastowego zatrzymania biegów schodów w sytuacji awarii, jest uciążliwe dla pasażerów i negatywnie wpływa na mechanizm schodów, zwiększając ich awaryjność. Zgodnie z opinią producenta urządzeń przycisk ten służy wyłącznie do zatrzymania schodów ruchomych w sytuacjach awaryjnych. Nadmierne, nieuzasadnione używanie przycisku awaryjnego powoduje szybsze zużywanie się mechanizmu schodów ruchomych.

fot. Metro Warszawskie
Zero tolerancji dla wandalizmu i dewastacji

W przypadkach wandalizmu i dewastacji Metro Warszawskie wprowadziło zasadę „zero tolerancji”, dzięki temu sposobowi postępowania pasażerowie nie spotykają się z nimi korzystając z metra. Na trasy nie wyjeżdżają składy pomalowane graffiti, napisy są bezzwłocznie usuwane ze ścian.

Podobnie Metro Warszawskie stara się rozwiązać problem nieuzasadnionego użycia przycisku STOP. Na początku br. nawiązaliśmy w tym zakresie ścisłą współpracę z Policją. Policjantom z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego zlecono dokonywanie cyklicznych kontroli oraz podejmowanie interwencji w przypadku ujawnienia zachowań naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny. W okresie od 29.01.2019 r. do 12.02.2019 r. ujawniono pięć osób, natomiast dn. 08.03.2019 roku jedną osobę, które bez uzasadnienia używały przycisku awaryjnego zatrzymania schodów ruchomych. Wobec sprawców wykroczenia zastosowano postępowanie w trybie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Nasilające się zjawisko, powoduje nie tylko przejściowe trudności dla pasażerów metra, ale także prowadzi do wzrostu awaryjności, a w efekcie ograniczenia niezawodności całych urządzeń, stanowiących ważny element infrastruktury związanej z bezpieczeństwem pasażerów metra. W związku z powyższym Metro Warszawskie powiadomiło o tym zjawisku ABW.