Bez kategorii Kolej jest dla ludzi Wiadomości

Maszyniści CTL Logistics będą ćwiczyli na mobilnym symulatorze pojazdu kolejowego

Maszyniści CTL Logistics będą ćwiczyli na mobilnym symulatorze pojazdu kolejowego Fot. CTL Logistics

Prawie 500 pracowników Grupy CTL Logistics przejdzie szkolenia i pouczenia w zakresie bezpieczeństwa  w 2019 roku. Od teraz maszyniści CTL Logistics będą ćwiczyli także na mobilnym symulatorze pojazdu kolejowego- informuje Grupa.

Zaangażowanie pracowników i ich właściwe decyzje wpływają na codzienne bezpieczne kursowanie kilkudziesięciu pociągów towarowych. W 2019 r. prawie 500 pracowników Grupy CTL Logistics,  którzy na co dzień odpowiadają za przygotowanie i prowadzenie pociągów będzie brało udział w cyklicznych pouczeniach. To maszyniści, maszyniści-instruktorzy, rewidenci, ustawiacze i manewrowi. Kadra CTL dzięki cyklicznym szkoleniom z doświadczonymi instruktorami, utrwala wiedzę i ćwiczy zasady działania  w trudnych sytuacjach.

Jednym z priorytetów CTL Logistics jest bezpieczeństwo. Pracownicy codziennie obsługują kilkadziesiąt pociągów. Profesjonalna wiedza, doświadczenie i szkolenia są do tego niezbędne. Każdy pracownik jest właściwie przygotowany do pełnienia obowiązków, a stałe podnoszenie swoich kwalifikacji przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa. Teraz będą mogli ćwiczyć także na nowoczesnym symulatorze pojazdu kolejowego utrwalając właściwe postępowanie w kilkudziesięciu standardowych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy– mówi Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics.

Symulator pozwala również na sprawdzenie zachowania maszynistów i wypracowanie właściwych reakcji w sytuacjach nietypowych, z którymi maszyniści mogli nie spotkać się w dotychczasowej pracy. Symulator będzie służył zarówno własnym pracownikom jak i możliwe będzie świadczenie przez Spółkę usług na rzecz innych podmiotów w branży. Fakt, iż został on zabudowany na samochodzie pozwala na dotarcie do każdego pracownika w każdym węźle kolejowym bez konieczności angażowania pracowników w czasochłonny dojazd.

Zakup symulatora to nie jedyna aktywność szkoleniowa Spółki. CTL buduje własne kompetencje szkoleniowe przede wszystkim w oparciu o utworzony w 2018 roku ośrodek szkolenia maszynistów. Podczas prowadzonych w ośrodku zajęć pracownicy CTL zdobywają wiedzę  teoretyczną, a następnie praktyczną niezbędną w zawodzie maszynisty. Szacowany na dwa lata cykl szkoleniowy dla przyszłych maszynistów stanowi alternatywę dla kolejowego szkolnictwa zawodowego. Pracując w Spółce można jednocześnie poszerzać kompetencje i zdobywać nowe kwalifikacje np. awansując z rewidenta, ustawiacza na maszynistę. Pomimo krótkiej historii, ośrodek szkolenia wyszkolił lub obecnie szkoli się około 30 przyszłych maszynistów CTL Logistics- czytamy w komunikacie.