Kolej na świecie Przewozy towarowe Wywiady

Maciej Walczyk: Walka na rynku wśród przewoźników jest dużo większa niż przed pandemią

Maciej Walczyk: Walka na rynku wśród przewoźników jest dużo większa niż przed pandemią Fot. PKP CARGO International

Uważam, że ta transakcja była słuszna. Przyczynia się w dużej mierze do rozwoju korytarza północ-południe, który jest istotny z punktu rozwoju obszaru Trójmorza i rozwoju przewozów z tym związanych – dla NaKolei.TV o powstaniu spółki PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Prezes Zarządu Maciej Walczyk.

Od OKR do INTERNATIONAL

Rok 1952 można uznać za początek powstania PKP CARGO INTERNATIONAL. Wszystko zaczęło się od założenia przedsiębiorstwa narodowego OKR-Doprava (potem OKD, Doprava), które skupiało się na działalności kopalnianej. Stopniowe rozszerzanie m.in. o konserwację i naprawy torów kolejowych przyczyniły się do powstania spółki Advanced World Transport w 2010 roku, która ostatecznie po przejęciu przez PKP CARGO, przeszła w 2019 roku rebranding. Tak można krótko streścić historię PKP CARGO INTERNATIONAL.

Transformacja spółki węglowej w europejskiego przewoźnika wymagała pokonania wielu kamieni milowych. Prezes PKP CARGO INTERNATIONAL, Maciej Walczyk wspomina, że istotne inwestycje, które wspomogły przemianę muszą trwać nadal.

Tabor był tak naprawdę wykorzystywany na bocznicach, były to głównie lokomotywy spalinowe. Dzisiaj biorąc pod uwagę to, że jesteśmy przewoźnikiem, który operuje już w kilku krajach europejskich, wymagało to dosyć istotnych inwestycji, zmian, które pozwoliły na to, że dzisiaj jesteśmy na tym korytarzu bardzo aktywni. […] Te inwestycje oczywiście musiały być poczynione i one będą czynione dalej, bo to jest proces, który będzie trwał chociażby ze względu na koszty z tym związane – powiedział Maciej Walczyk, Prezes PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Wpływ pandemii na spółkę

Pandemia koronawirusa spowodowała globalny kryzys, który wpłynął negatywnie na wiele branż, w tym na produkcję przemysłową, a to odbiło się na przewozach kolejowych.

Efektem negatywnym pandemii jest chociażby to, że dzisiaj w związku ze zmniejszeniem wydobycia surowców czy chociażby ze zmniejszeniem produkcji przemysłowej, ta walka na rynku wśród przewoźników jest dużo większa niż była przed pandemią. To jest taki element, z którym musimy się borykać, my jako INTERNATIONAL czy jako Grupa PKP CARGO – wspomniał Prezes Maciej Walczyk.

Prezes uważa jednak, że wśród efektów pandemii można znaleźć pozytywne aspekty. Do pandemicznej sytuacji, która stale ulega dynamicznej zmianie wiele firm musiało w pewnym sensie się zaadaptować. A jak zaznacza Prezes Walczyk – tak było również w przypadku PKP CARGO INTERNATIONAL. Całkowicie nowe doświadczenie zmusiło firmę do zachowania wyższych standardów bezpieczeństwa.

Pandemia wpłynęła na podejście pracowników w kwestii bezpieczeństwa. Te dwa czynniki mogły się przyczynić do tego, że byliśmy w stanie świadczyć usługi na nie gorszym poziomie niż one były świadczone przed pandemią. To oceniam bardzo pozytywnie i tez dziękuję pracownikom, którzy stale dbali i dbają o to, żeby te przewozy i ta jakość tych przewozów była realizowana na niezmienionym poziomie – podkreślił Prezes Zarządu.

Więcej o Spółce, jej planach oraz trudnościach w wywiadzie dla NaKolei.TV z Maciejem Walczykiem, Prezesem PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.



Kongres590