Działania Kadry i ludzie

Konsultanci infolinii PKP Intercity wspierają infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Konsultanci infolinii PKP Intercity wspierają infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego Fot. NaKolei.pl

Spółki z Grupy PKP S.A. wraz z Fundacją Grupy PKP ponownie włączają się w walkę z epidemią koronawirusa. Konsultanci PKP Intercity wspierają obsługę telefoniczną obywateli kontaktujących się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Ponadto Fundacja wraz z Polonusem wspólnie wsparły ośrodki niosące pomoc potrzebującym i prowadzące działalność społeczną w dobie pandemii.

Spółki z Grupy PKP S.A. wraz Fundacją Grupy PKP rozszerzają swoją działalność pomocniczą – tym razem wsparcie otrzyma Główny Inspektorat Sanitarny. Pracownicy infolinii PKP Intercity będą wspierać obsługę telefoniczną osób, które kontaktują się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Początkowo do współpracy z GIS, zaangażowanych było 9 osób, natomiast od grudnia zespół rozszerzył się o kolejne 4 osoby. Łącznie 13 osób będzie udzielać pomocy kontaktującym się w różnych sprawach, dotyczących w szerokim zakresie wirusa SARS-CoV2. Konsultanci udzielą porad związanych z: kwarantanną, testami na COVID-19, diagnostyką, świadczeniami zdrowotnymi, zasiłkami, aplikacjami wspierającymi walkę z pandemią.

Przez wsparcie infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego swoimi konsultantami spółka PKP wzmacnia jeden z najważniejszych frontów walki z pandemią koronawirusa. Dzięki konsultantom PKP pacjenci mogą łatwiej uzyskać rzetelne i kompetentne informacje. Rozmowa, możliwość uzyskania porady jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia swojego i innych są tu bezcenne, zwłaszcza jeśli można się o nie zwrócić bez konieczności wychodzenia z domu. Ta inicjatywa nie po raz pierwszy już pokazuje, że na polską kolej, Polska i Polacy mogą zawsze liczyć. Od pierwszych dni pandemii spółki Skarbu Państwa, w tym największe, do których należy PKP, podejmują tak wiele działań na rzecz dobra wspólnego – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Grupę PKP tworzą spółki, którym nieobce są zasady społecznej odpowiedzialności biznesu  i przede wszystkimi solidarności społecznej. W tym trudnym czasie, jaki jest pandemia COVID-19, wszystkie racjonalne działania mające na celu walkę z nią i jej skutkami są bardzo pożądane. Najistotniejszym wsparciem były środki pieniężne przekazane na rzecz placówek medycznych  i ośrodków diagnostycznych, ale cieszę się, że kolej, wykorzystując swoje zasoby, może zaoferować także inne formy wsparcia – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

PKP Intercity po raz drugi włącza się w takiej formie w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Podczas wiosennej fali epidemii 12 konsultantów infolinii zostało oddelegowanych do wsparcia Telefonicznej Informacji Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie 13 konsultantów wspiera obsługę telefoniczną Polaków kontaktujących się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie szybka reakcja i chęć pomocy ze strony PKP Intercity i naszego partnera. Konsultanci przeszli odpowiednie szkolenia i nabyli niezbędną wiedzę, by nieść w ten sposób pomoc obywatelom naszego kraju – mówi Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity S.A.

Przypomnijmy, że od początku pandemii Grupa PKP S.A. angażowała się w wielu formach pomocy w walce z pandemią. Przykładowo w kwietniu, na samym początku pandemii Spółki Grupy przeznaczyły ok. 5 mln zł m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu do badań laboratoryjnych, w maju Spółki z Grupy PKP przekazały Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu Leków. Wsparcia udzielały również firmy spoza Grupy PKP, taka jak Budimex, która przekazała darowiznę Fundacji Grupy PKP na rzecz walki z COVID-19. W ostatnim czasie Fundacja przekazała blisko 26 tys. litrów wody w ramach kampanii Caritas Polska #WdzięczniMedykom.

Warto też zwrócić uwagę, że pomoc ta również wychodziła poza obszar naszego kraju. W sierpniu br., po tragicznej eksplozji w Bejrucie, Fundacja Grupy PKP włączyła się w akcję organizacji transportu humanitarnego z Wrocławia do Libanu – więcej w artykule.

Woda dla niosących pomoc potrzebującym

Fundacja Grupy PKP przekazała zapasy wody źródlanej, otrzymanej od firmy Żywiec Zdrój placówkom pomocowym, z którymi regularnie współpracuje: Stowarzyszeniu Pomocy Szansa, Nadbużańskiemu Ośrodkowi Edukacji oraz do dwóch klasztorów: Klasztoru Benedyktynek w Dorhiczynie i Klasztoru Klarysek w Hajnówce. Transport wody zorganizowała i przeprowadziła spółka Polonus – narodowy przewoźnik autokarowy. Łącznie autokarami Polonusa przewiezionych zostało ok. 10 tys. litrów wody.

Dziękujemy firmie Polonus za sprawny i szybki transport wody oraz inne inicjatywy wspierające działania naszej Fundacji. Zapasy wody trafiły do ośrodków zajmujących się na co dzień działalnością społeczną lub charytatywną. Pokazaliśmy, że branża kolejowa i drogowa, współpracują ze sobą zawsze i również wtedy, gdy można nieść pomoc potrzebującym – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A., Przewodniczący Rady Fundacji Grupy PKP.

Polonus od wielu lat aktywnie wspiera działania Fundacji Grupy PKP. Gdy otrzymaliśmy informację, że ośrodki pomocowe potrzebują wsparcia, bez zastanowienia postanowiliśmy zorganizować transport wody na pokładach naszych biało-czerwonych autokarów. W ramach kolejnego etapu współpracy z Fundacją Grupy PKP, woda będzie również rozdawana naszym pasażerom na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia oraz w autokarach Polonus – mówi Maciej Acedański, Prezes Zarządu Polonus.

Transport wody nie jest jedynym przykładem współpracy Fundacji z Polonusem. Wkrótce przewoźnik planuje zorganizować wśród swoich pasażerów akcję informacyjną na temat Fundacji Grupy PKP i możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na realizację jej celów statutowych. We wcześniejszych latach wspólnie organizowali m.in. akcję krwiodawstwa „Kolej na Ciebie” zachęcając pasażerów kolei do oddawania krwi potrzebującym.