NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Koleje Mazowieckie chcą wysłać na P4 swoje najstarsze składy spalinowe

Koleje Mazowieckie chcą wysłać na P4 swoje najstarsze składy spalinowe

Redakcja
Fot. Ilostan Pojazdów Trakcyjnych / Kolejarz123

Koleje Mazowieckie chcą wysłać na P4 swoje najstarsze składy spalinowe. Chodzi o autobusy szynowe serii VT627.

Przewoźnik ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest wykonanie napraw, a także prac wykraczających poza stały zakres naprawy P4, w tym uzupełnienie braków. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawy 4 spalinowych autobusów szynowych serii VT627 o numerach: 101, 102, 104, 105.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez wykonawcę, który posiada wdrożony system zarządzania jakością w oparciu o standard IRIS w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych. Przedmiot umowy powinien być realizowany z zachowaniem standardów w zakresie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa technicznego, zgodnie z takim standardem. Zamawiający wymaga 12 miesięcznej gwarancji na każdy cały szynobus, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego autobusu szynowego.

Koleje Mazowieckie wymagają, aby wykonawca zrealizował zamówienie do 31 grudnia 2022 r. oraz wykonał naprawy w poziomie utrzymania P4 każdego autobusu szynowego, w terminie nie dłuższym niż 55 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania autobusu szynowego do naprawy.

Oferty w przetargu można składać do dnia 7 czerwca 2022 r. Kryteria ich oceny to: okres udzielonej gwarancji jakości na każdy cały autobus szynowy – waga: 10, termin wykonania naprawy P4 każdego autobusu szynowego – waga: 10 oraz cena – waga: 80.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie usługę obejmującą co najmniej jedną naprawę P4 spalinowego autobusu szynowego w czasie nie dłuższym niż 55 dni kalendarzowych albo usługę obejmującą co najmniej dwa przeglądy w poziomie utrzymania P3 spalinowych autobusów szynowych w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (dla pojedynczego przeglądu).

Jednostki VT627 zostały zakupione przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2005 roku do obsługi linii niezelektryfikowanych. Wszystkie znajdują się w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu. Pojazdy VT627 to składy jednoczłonowe, które zostały wyprodukowane przez niemieckie zakłady DEUWAG i MAN w latach 1981-1982.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności