NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura Jest przetarg na budowę nowego przystanku Oława Zachodnia. W ramach Programu Przystankowego

Jest przetarg na budowę nowego przystanku Oława Zachodnia. W ramach Programu Przystankowego

Redakcja
Fot. Wiki Commons / Marek Prszak

PKP PLK ogłosiły kolejny przetarg w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Tym razem dotyczy on nowego przystanku Oława Zachodnia, który ma zostać zlokalizowany na linii nr 132 odcinku Brzeg – Święta Katarzyna w km 157,100. Realizacja zadania prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa dwóch nowych jednokrawędziowych peronów o długości 200 m – przystanku kolejowego Oława Zachodnia (nazwa robocza) na linii nr 132 wraz z wykonaniem odwodnienia, dojść do peronów, przejścia podziemnego pod torami o odpowiednim standardzie dostosowanym do warunków lokalnych oraz innymi niezbędnymi robotami w branżach towarzyszących.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

  1. dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń;
  2. wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ww. pkt 1 oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych prawem;
  3. przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe” objętych zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Na realizację powyższych prac będą 24 miesiące. Oferty w przetargu można składać do 22 grudnia 2021 r. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena. W postępowaniu wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.

Od oferentów wymagane jest wadium w wysokości 62 000,00 PLN.

Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 zakłada zwiększenie lokalnym społecznościom dostępu do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności