Przewozy pasażerskie Tabor Wiadomości
Partnerzy działu

Jak zajmować miejsca w EZT od Pesy, by przestrzegać zasady “co drugie miejsce wolne” [INFOGRAFIKA]

Jak zajmować miejsca w EZT od Pesy, by przestrzegać zasady “co drugie miejsce wolne” [INFOGRAFIKA] Mat. Pesa Bydgoszcz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadziło zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego. Dotyczy to również pociągów. Jednym składem nie będzie mogło jechać więcej pasażerów, niż połowa liczby miejsc siedzących.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w pociągu autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Chodzi o to by Polacy mieli dostęp do komunikacji, jednak należy zadbać o to, by pociągi nie były przepełnione.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwrócił uwagę przewoźnikom kolejowym na konieczność pilnego wdrożenia odpowiednich rozwiązań organizacyjnotechnicznych, umożliwiających przestrzeganie ograniczenia liczby pasażerów wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Przewoźnicy powinni również na bieżąco monitorować frekwencji we wszystkich uruchamianych pociągach.

Pesa Bydgoszcz zaprezentowała infografikę, na przykładzie EZT Dart i Elf2 przedstawiającą propozycję prawidłowego zajmowania miejsc, według zasady “co drugie miejsce wolne”.

Pamiętaj, że wyjście z domu dozwolone jest tylko w niezbędnych sytuacjach, np. w drodze do pracy lub po jedzenie. Jeśli nie musisz wychodzić #Zostanwdomu – przypomina Pesa.

Mat. Pesa Bydgoszcz
Mat. Pesa Bydgoszcz