NaKolei.pl WiadomościKadry i ludzie FPS ma apetyt na zagraniczne rynki. Aby zrealizować cele firma planuje mocno stawiać na wyspecjalizowaną kadrę

FPS ma apetyt na zagraniczne rynki. Aby zrealizować cele firma planuje mocno stawiać na wyspecjalizowaną kadrę

Redakcja
Fot. Adrian Izydorek

Fabryka Pojazdów Szynowych planuje wypłynąć na głębsze wody. FPS planuje rozszerzyć swoje portfolio o kolejne innowacyjne pojazdy. Firma szuka nowych talentów, aby swoje cele zrealizować.

W siedzibie Spółki H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., odbyła się konferencja „FPS do potęgi JA, czyli jak inwestować w rozwój, nie tracąc pasji”. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z branży kolejowej oraz przedstawicieli świata nauki i edukacji. Na wydarzeniu nie zabrakło również studentów oraz młodzieży szkolnej. Zaproszeni goście dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju branży kolejowej oraz kształcenia profesjonalistów.

W H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych jak w mało której firmie na świecie możemy powiedzieć, że stoimy na barkach olbrzymów. Dzisiaj szukamy kolejnych olbrzymów. Talentów, które przyczynią się do dalszego rozwoju Fabryki i na których dorobku będą budować następne generacje – otworzył konferencję dr Marcin Rodek, Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych i dodał: Inwestować w rozwój nie tracąc pasji to klucz do sukcesu naszej branży.

Marcin Rodek, Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych. Fot. Adrian Izydorek

Modernizacja firmy w ostatnich latach jest swoistym sukcesem. Chciałem pogratulować wszystkim osobom, które w ubiegłych latach uczestniczyły w tej modernizacji – stwierdził dr Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm RP

Poseł na Sejm dodał, że jest pełen wiary, że FPS uda się wypłynąć na głębsze wody i zgarnąć kontrakty na zagranicznych rynkach.

Marzy nam się jako poznaniakom i Wielkopolanom, że FPS dzięki tym wielkim zamówieniom, które otrzymała i dzięki wysiłkowi modernizacyjnemu, wypłynie na głębsze wody i nawiąże skutecznie kontakty biznesowe z zagranicznymi i prywatnymi przewoźnikami – dodał dr Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm RP.

dr Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm RP. Fot. Adrian Izydorek

H. Cegielski FPS, oprócz prowadzenia działalności stricte komercyjnej w aspekcie produkcji nowych i modernizacji użytkowanych pojazdów szynowych, posiada solidne doświadczenie w kontekście prowadzenia prac B+R+I. Kompetencje w realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych aż do najwyższego 9 poziomu gotowości technologicznej wyrobu (TRL) budowano przyrostowo na kanwie angażowania się w kolejne projekty dofinansowywane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – powiedział dr inż. Maciej Andrzejewski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Spółki w FPS.

dr inż. Maciej Andrzejewski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Spółki w FPS. Fot. Adrian Izydorek

Program Doktoratów Wdrożeniowych w Spółce zaprezentował dr inż. Damian Goliwąs, Pełnomocnik Zarządu ds. projektów innowacyjnych w FPS, mówiąc o współpracy z Politechniką Poznańską.

Współpraca z Politechniką Poznańską pozwala nam łączyć naukę i praktykę w celu osiągnięcia innowacji we wspólnym programie Doktoratów Wdrożeniowych z obszarów projektowania pojazdów zeroemisyjnych oraz przemysłu 4.0. Realizacja doktoratu wdrożeniowego przynosi korzyści, zarówno dla doktoranta, jak i fabryki. Doktorant ma szansę prowadzić badania ukierunkowane na rozwiązanie realnego problemu badawczego, a przy tym otrzymuje gwarancję zatrudnienia w Fabryce oraz stypendium naukowe. Z kolei Fabryka rozwija swój kapitał, kapitał ludzki, który pozwala budować naszą przewagę konkurencyjną – powiedział dr inż. Damian Goliwąs.

dr inż. Damian Goliwąs. Fot. Adrian Izydorek

Wśród Doktoratów Wdrożeniowych znalazły się takie projekty jak Innowacyjny System Utrzymania Pojazdów Szynowych z wykorzystaniem narzędzi w technologii oraz wdrożenie narzędzia doboru parametrów pojazdów szynowych z uwzględnieniem innowacyjnych źródeł zasilania.

W części konferencji dotyczącej „Rozwoju kadry na najbliższe lata”, głos zabrał Ryszard Sikora, Zastępca Dyrektora Biura Taboru POLREGIO S.A., który przedstawił działania przewoźnika kolejowego podczas walki z luką pokoleniową.

POLREGIO S.A. skupia się obecnie na pozyskiwaniu kadr w oparciu zarówno o szkolnictwo średnie jak i wyższe. Spółka uczestniczy m.in. w projekcie „Kadry dla przemysłu” skupiającym się zarówno na podnoszeniu poziomu kształcenia przyszłych pracowników poprzez organizowanie praktyk zawodowych jak i czynnym uczestnictwie pracowników spółki w kształceniu zawodowym, współorganizowaniu i prowadzenie zajęć z przedmiotów zawodowych. O zasięgu i skuteczności programu może świadczyć fakt, że obecnie, z poziomu Zakładów POLREGIO S.A. w ramach projektu współpraca prowadzona jest z 21 szkołami – powiedział Ryszard Sikora, Zastępca Dyrektora Biura Taboru POLREGIO.

Ryszard Sikora, Zastępca Dyrektora Biura Taboru POLREGIO. Fot. Adrian Izydorek

Przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził, że FPS kreuje przyszłość na naszych oczach.

Fabryka Pojazdów Szynowych, nie tylko patrzy w przyszłość, ale na naszych oczach wręcz ją kreuje. Jestem przekonany, że bazując na tym dziedzictwie oraz mając dostęp do nowoczesnych technologii, przed przedsiębiorstwem rysuje się kolejnych co najmniej 100 dobrych lat – oczywiście nie będzie to możliwe bez kompetentnej i wykwalifikowanej kadry, której poświęcona jest dzisiejsza konferencja – zaznaczył Andrzej Tomaszewski, Zastępca Dyrektora oddziału Terenowego UTK w Poznaniu.

Andrzej Tomaszewski, Zastępca Dyrektora oddziału Terenowego UTK w Poznaniu. Fot. Adrian Izydorek

Ostatnią osobą na scenie, przed panelem dyskusyjnym był dr Zbigniew Talaga, Wicekurator w Kuratorium Oświaty.

Problem kadr i szkolnictwa zawodowego jest nam znany. Właściwie od 2016 roku zostały podjęte na poziomie legislacyjnym działania, które już dziś można określić jako skuteczne, mądre i to takie które trzeba dalej wdrażać we współpracy z branżą kolejową – dodał dr Zbigniew Talaga, Wicekurator w Kuratorium Oświaty.

dr Zbigniew Talaga, Wicekurator w Kuratorium Oświaty. Fot. Adrian Izydorek

Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny, poświęcony został na wymianę zdań w obszarze kadr branży kolejowej oraz systemowi kształcenia. Uczestniczyły nim osoby wcześniej występujące wraz z Panią Lucyną Białk – Cieślak, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W trakcie dyskusji poruszono zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy placówkami oświaty a przedsiębiorcami. Wymienione zostały różnorodne formy tj. klasyfikację testami zawodowymi, możliwością uczestnictwa firm w programach kształcenia. Wyszczególniono powstające inicjatywy dotyczące uruchomienia podyplomowych studiów dla kadry pracowniczej na uczelniach wyższych, gdzie programy mają być współtworzone przez uczelnię i firmy. Nie można nie wspomnieć o organizowanych stażach i praktykach, które dają możliwość studentom/absolwentom podjęcia stałej pracy lub zatrudnienia osób, które dopiero co uzyskały tytuł inżyniera na uczelni technicznej.

Sam temat dyskusji, wzbudził u naszych występujących, jak i uczestnikach, wiele ciekawych spostrzeżeń, które mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione przez każde ze stron – komentuje Fabryka Pojazdów Szynowych.

Fot. Adrian Izydorek

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności