Prawo i przetargi Tabor

DOLKOM poszukuje 16 wagonów 411 V

DOLKOM poszukuje 16 wagonów 411 V Fot. Grupa ZUE

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM chce kupić – w trybie „zapytania o cenę” – 16 sztuk wagonów samowyładowczych hopper dozator typu 411 V.

Oferty cenowe można przesyłać do dnia 15 października 2020 roku. Będą one oceniane według następujących kryteriów:

  1. cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia oraz termin płatności – 70%;
  2. termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin gwarancji i rękojmi – 10%;
  3. ważne świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego – 20%.

Na dzień dostawy każdy z wagonów musi posiadać ważne świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego lub kwalifikować się naprawy głównej lub rewizyjnej. Dostawa wagonów musi odbyć się w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga udzielenie 24-miesięcznej gwarancji. Jeżeli pojawi się usterka trzeba będzie ją usunąć. W przypadku trwałej niemożności jej usunięcia trzeba będzie zwrócić cenę, chyba że strony ustalą inaczej.

O wagonie 411V

Wagon 411V to czteroosiowy wagon samowyładowczy, przeznaczony do przewozu oraz układania tłucznia podczas remontów i modernizacji infrastruktury kolejowej. Układanie podsypki odbywa się podczas jazdy z prędkością 3-5 km/h, po pneumatycznym opuszczeniu dozatora do żądanego poziomu i otwarciu klap wyładowczych. Maksymalna prędkość wagonu to 100 km/h.

Producentem tych jednostek jest ZBK „Zastal” Zielona Góra zarówno przez spółki z Grupy PKP, jak i inne firmy, zajmujące się remontami i obsługą infrastruktury torowej.