Ekonomia i rynek Przewozy towarowe

CUPT i intermodal – przedłużono termin składania wniosków

CUPT i intermodal – przedłużono termin składania wniosków fot. CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Wnioski o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego można składać do 8 stycznia 2018 roku.

CUPT informuje: do 8 stycznia 2017 r. przedłużono termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego, dla działania 3.2 POIiŚ 2014–2020. (3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny)).

CUPT podaje wysokość dofinansowania

Kwota środków na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla komponentu intermodalnego Działania 3.2 wynosi: 1 000 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie można składać od poniedziałku do piątku w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 8 stycznia 2018 r. w kancelarii, w godzinach pracy Centrum (8.15–16.15), pod adresem:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00–844 Warszawa, Plac Europejski 2 lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres.

Centrum jest instytucją Pośredniczącą dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

7 grudnia 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Rozporządzenie weszło w życie wczoraj, dzień po jego ogłoszeniu.

Więcej informacji na stronie CUPT.