Wiadomości

6 specjalistycznych pojazdów wzmocni bezpieczeństwo ruchu na torach [ZDJĘCIA]

6 specjalistycznych pojazdów wzmocni bezpieczeństwo ruchu na torach [ZDJĘCIA] Fot. PKP PLK S.A.

Będą szybsze dojazdy na miejsca napraw, sprawne usuwanie usterek, mechaniczne odśnieżanie torów. Kolejne 6 wózków motorowych z oprzyrządowaniem da możliwość profesjonalnego dbania o bezpieczeństwo na torach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały kolejną umowę na zakup sprzętu w ramach projektu o wartości 250 mln zł, współfinansowanego ze środków POIiŚ. Łącznie to dostawa 47 pojazdów.

Nowy sprzęt wzmocni park maszynowy Polskich Linii Kolejowych i usprawni działanie zespołów pogotowia technicznego. Wózki motorowe dowiozą pracowników na pilne akcje z prędkością nawet 100 km/h. Oprzyrządowanie m.in. w żuraw do wyładunku materiałów z ramieniem ponad 12 m i udźwigu blisko 1600 kg, pozwoli efektywnie wyładować materiały i sprzęt. Platforma do ich przewozu ma powierzchnię 11 m2. Zimą dodatkowe elementy wyposażenia pozwolą odśnieżyć tor np. przed naprawą.

Coraz liczniejszy nowoczesny sprzęt, który zyskują jednostki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. gwarantuje sprawne i szybkie działania, zwiększające bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. To oznacza punktualne podróże i sprawny przewóz towarów na liniach kolejowych, w tym na mostach oraz wiaduktach – mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Za dziesięć miesięcy nowe wózki trafią do jednostek PLK w: Białymstoku, Siedlcach, Skarżysku-Kamiennej, Wałbrzychu, Ostrowie Wielkopolskim i Nowym Sączu. Dołączą do 36 wózków zakupionych wcześniej w ramach tego projektu, z których już 28 wspomaga służby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dla utrzymania dobrych podróży – 47 nowoczesnych pojazdów technicznych

Umowę na 6 wózków motorowych za  21,5 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś, 21 stycznia. Sprzęt dostarczy Zakład Pojazdów Szynowych. Zamówienie  jest częścią projektu o wartości 250 mln zł, pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”.

Łącznie z dzisiejszą umową, w ramach projektu PLK podpisały już umowy na zakup 47 maszyn. Do jednostek PLK na terenie kraju trafiło 28 z 36 zakupionych wózków motorowych. PLK oczekują w I kwartale na dostawę pojazdu dwudrogowego do inspekcji obiektów inżynieryjnych np. mostów. W ramach projektu zamówione zostały również dwie podbijarki torów i jedna podbijarka rozjazdów. Park maszynowy PLK zasili także profilarka tłucznia.

Projekt POIiŚ 5.2-10 pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.