Infrastruktura Prawo i przetargi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

11 firm zainteresowanych elektryfikacją PKM

11 firm zainteresowanych elektryfikacją PKM Wizualizacja nowego przystanku PKM Gdańsk Firoga, jaki - przy okazji elektryfikacji - powstanie pomiędzy przystankami Gdańsk Matarnia i Gdańsk Port Lotniczy

11 ofert zostało złożonych w przetargu na elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i budowę nowego przystanku PKM Gdańsk Firoga.

Oferty złożyli (w kolejności wskazanej w informacji z otwarcia)

 1. Colas Rail Polska z ceną 62.373.840,65 zł oraz 11.395.899,94 za opcję,
 2. Mosty Gdynia z ceną 81.585.900,00 zł oraz 13.407.000,00 zł za opcję,
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL z ceną 76.714.199,64 oraz 11.230.705,65 zł za opcję,
 4. ROVERPOL i Rover Infrastructures (Hiszpania) z ceną 69.958.995,52 zł oraz 11.036.504,48 zł za opcję,
 5. Strabag z ceną 72.450.162,37 zł oraz 11.930.346,72 zł za opcję,
 6. TORHAMER i Zakład Budownictwa Kolejowego z ceną 68.063.306,85 oraz 11.897.692,57 zł za opcję,
 7. Trakcja z ceną 84.195.468,00 zł oraz 11.270.859,00 za opcję,
 8. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM z ceną 56.136.738,70 zł oraz 10.065.151,01 zł za opcję,
 9. ZUE z ceną 69.117.787,11 oraz 10.413.980,58 zł za opcję,
 10. TORPOL z ceną 48.850.755,96 zł oraz 10.836.427,98 zł za opcję,
 11. Intop i Art. in Energy z ceną 79.410.438,30 oraz 10.248.852,00 zł.

Wszyscy oferenci zaproponowali termin wykonania, gwarancję oraz warunki płatności zgodne z SIWZ.

Na realizację tej inwestycji PKM przewidziała 67,8 mln zł oraz na 9,8 mln zł na prawo opcji, co oznacza trzy oferty znalazły się poniżej tej kwoty. Jak podaje spółka obecnie wszystkie oferty poddane zostaną szczegółowej analizie formalnej i dopiero po niej wybrany zostanie wykonawca, który na realizację inwestycji będzie miał 21 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Zakres prac

Realizacja inwestycji pod nazwą „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga” prowadzona będzie w systemie „buduj”. PKM już wcześniej przygotowała dla niej kompletny projekt budowlany i wykonawczy oraz zdobyła pozwolenie na budowę.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał do wykonania m.in.:

 • budowę sieci trakcyjnej na liniach kolejowych nr 248 i 253 wraz z włączeniem w linie kolejowe 201 i 202,
 • budowę nowego przystanku osobowego Gdańsk Firoga,
 • rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej i telematycznej PKM.

Opcja obejmuje możliwość budowy także dodatkowych 4 rozjazdów (wraz z niezbędnym dostosowaniem systemu SRK).

Oferty będą oceniane według kryteriów:

 • 95% punktów zamówienie podstawowe,
 • 5 % punktów prawo opcji.