NaKolei.pl WiadomościKadry i ludzie ZNPK krytycznie opiniuje projekt ustawy o zmianie czasu pracy maszynistów

ZNPK krytycznie opiniuje projekt ustawy o zmianie czasu pracy maszynistów

Redakcja
Mat. UTK / Youtube

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych krytycznie odniósł się do projektu dotyczącego zmiany w czasie pracy maszynistów.

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych przedstawił swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o czasie pracy maszynistów. ZNPK uznał projekt za zły, procedowany w szczycie kryzysu gospodarczego, powodujący wzrost kosztów przewoźników i spadek wynagrodzeń maszynistów, a także mogący pogorszyć bezpieczeństwo transportu kolejowego.

O projekcie pisaliśmy na łamach naszego portalu. Planowo, maszynista zatrudniony na umowę o pracę nie będzie mógł pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym, który nie będzie przekraczał 2 miesięcy – wynika z opublikowanego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i skierowany do konsultacji społecznych.

ZNPK krytycznie odnosi się do przedłożonego projektu na wielu polach. Są to:

  • Brak dowodu na nieskuteczność lub nieefektywność istniejących regulacji (opartych o Kodeks Pracy), czyli brak opartego o twarde dane motywu dla przyjęcia ustawy (np. przekonujących statystyk o niesatysfakcjonującym lub spadającym bezpieczeństwie transportu kolejowego, niepokojącej liczby przekroczeń czasu pracy i niemożności eliminacji ewentualnego negatywnego zjawiska na drodze skuteczniejszej egzekucji istniejącego prawa);
  • Brak uzasadnienia dla przyjęcia poszczególnych, mocno kontrowersyjnych, zapisów projektu;
  • Wątpliwości merytoryczne (wiele zapisów jest nielogicznych, nieprecyzyjnych, niepokrywających w całości istoty zagadnienia lub wewnętrznie sprzecznych, a niektóre mogą wręcz negatywnie rzutować na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym);
  • Drastycznie niekompletne uzasadnienie oraz Ocena Skutków Regulacji (nie uzasadniono przyjęcia szeregu szczegółowych rozwiązań, nie przedstawiono żadnych symulacji realnego czasu świadczenia pracy przez maszynistów w przypadku przyjęcia projektu ani analizy zapotrzebowania na pracę maszynistów, nie rozważono szeregu negatywnych konsekwencji dla maszynistów kolejowych oraz dla przedsiębiorców kolejowych, podano jako uzasadnienie projekt innej ustawy a nie akt obowiązującego prawa);
  • Wątpliwości związane z doborem momentu, w którym rozpoczęto procedowanie projektu, który jednoznacznie negatywnie wpłynie na konkurencyjność branży kolejowej (kryzys gospodarczy, niedobór maszynistów, nierozwiązana kwestia długiego i nieefektywnego procesu szkolenia maszynistów);
  • Wątpliwości związane z niereprezentatywnością. W wypracowaniu projektu brały udział tylko przedstawiciele Grupy PKP oraz związków zawodowych, a pominięto – pomimo istnienia silnej reprezentacji – organizacje zrzeszające niezależnych przedsiębiorców kolejowych, m.in. ZNPK. Zaowocowało to uznaniem za referencyjny modelu organizacji pracy charakterystycznego dla Grupy PKP, nie przedstawiając jednocześnie argumentów i dowodów przemawiających za tym modelem pracy i nie analizując modeli organizacji pracy charakterystycznych dla podmiotów spoza Grupy PKP. Nadmienić należy, że ZNPK ubiegał się o członkostwo w Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa, Związek informuje, że spotkał się z decyzją odmowną.
  • Wątpliwości związane z procedowaniem projektu, który w podobnym brzmieniu był już odrzucany w toku konsultacji w przeszłości.

Szczególny i fundamentalny sprzeciw Związku budzi próba przyjmowania jakichkolwiek regulacji wykorzystując hasło „bezpieczeństwo” jako rodzaj wytrychu, zdejmującego konieczność przeprowadzenia naukowego dowodu potwierdzającego niesatysfakcjonujący obecny poziom bezpieczeństwa oraz wiarygodność prognoz jego poprawy po przyjęciu proponowanych regulacji. W opinii ZNPK, dla którego Członków bezpieczeństwo transportu kolejowego jest fundamentem, na którym budowana jest konkurencyjność branży, niedopuszczalnym jest szafowanie pojęciem bezpieczeństwa dla przyjęcia dowolnego projektu i dowolnych zapisów. Jak zaznacza ZNPK:

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym jest dziedziną podlegającą metodom naukowym, w tym pomiarom i analizie statystycznej, a nie rodzajem „zaklęcia”, którego wypowiedzenie zwalnia z konieczności uprawdopodobnienia związku proponowanej normy prawnej z poprawą bezpieczeństwa.

Sprzeciw ZNPK budzi również próba wprowadzenia – w ramach tego samego uzasadnienia, wskazującego na potrzebę poprawy bezpieczeństwa – przepisów, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań niekorzystnie wpływających na poziom bezpieczeństwa. Za taki należy uznać propozycję rozróżnienia limitów czasu pracy dla maszynistów pracujących w oparciu o umowę o pracę (mniejsze limity) oraz na umowy-zlecenia i umowy typu b2b (większe limity).

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych w swoim stanowisku do Ministerstwa Infrastruktury wniósł o wstrzymanie prac nad przedmiotowym projektem.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności