Strona główna » Wiadomości » Zdaniem eksperta. Dr Czesław Warsewicz: Czym jest i komu ma służyć strategia taborowa przewoźników pasażerskich?

Zdaniem eksperta. Dr Czesław Warsewicz: Czym jest i komu ma służyć strategia taborowa przewoźników pasażerskich?

Redakcja

Strategia taborowa to plan działań i inwestycji związanych z taborowym aspektem przedsiębiorstwa kolejowego, obejmującym środki transportu, takie jak pociągi, wagony czy lokomotywy, używane do przewozu pasażerów. Główne cele tej strategii to zazwyczaj modernizacja, rozwój i efektywne zarządzanie flotą pojazdów.

W przypadku przewoźników kolejowych, obejmuje to zakup nowoczesnych pociągów, modernizację istniejącego taboru, utrzymanie, a także dbanie o standardy bezpieczeństwa, komfortu podróżnych i zgodność z normami środowiskowymi. Strategia taborowa stanowi kluczowy element w konkurencyjnym sektorze transportu, gdzie nowoczesny i efektywny tabor może przyczynić się do przyciągania klientów, poprawy jakości usług oraz zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

Obecnie, obserwując komunikaty prasowe najważniejszych polskich przewoźników pasażerskich, zwłaszcza PKP Intercity, można odnieść wrażenie, że dominującą strategią korporacyjną jest strategia taborowa. Nazwa samej strategii PKP Intercity to Kolej Dużych Inwestycji, a jej kluczowym motywem jest inwestycja w tabor, który do 2030 roku ma osiągnąć wartość 27 mld zł. Duże nakłady na rozwój taboru poświęcają również Koleje Mazowieckie, które w ramach KPO złożyły zapotrzebowanie na ponad 2,0 mld zł. Podobne podejście prezentują również inni przewoźnicy pasażerscy. Oczywiście, to pozytywne, że przewoźnicy zdecydowanie inwestują w zakup oraz modernizację swojego taboru. Jest to istotny element walki konkurencyjnej o pasażera oraz zwiększania jego satysfakcji, co powinno być priorytetem dla kolejowego segmentu
pasażerskiego.

Warto jednak rozpocząć taką analizę od podstaw. System kolejowy pełni wiele funkcji w gospodarce narodowej, z czego aspekt bezpieczeństwa odgrywa jedną z najistotniejszych funkcji, ale nie jedyną. W przypadku segmentu pasażerskiego, który jest przedmiotem naszego zainteresowania, kluczowe jest skoncentrowanie się na podróżnym, a zwłaszcza na zaspokajaniu jego oczekiwań i podnoszeniu jakości świadczonych usług, aby taki podróżny chętnie wracał czy przychodził do kolei. Dlatego też zbudowanie efektywnej strategii taborowej powinno być poprzedzone przygotowaniem strategii korporacyjnej przedsiębiorstwa której to strategia taborowa jest integralnym jej elementem. Stąd też w pierwszej kolejności należy wyjść od potrzeb podróżnego oraz trendów panujących na rynku, zwłaszcza europejskim. Dodatkowo ważnym elementem jest również analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa kolejowego, ponieważ mimo ogromnych inwestycji w system kolejowy w ostatnim dziesięcioleciu, zasoby, zwłaszcza finansowe, nie są nieograniczone.

Zgodnie z zasadami ekonomii, konieczne jest zastosowanie optymalizacji ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwami kolejowymi. Dodatkowo też, aby efektywnie i ekonomicznie rozwijać przewozy pasażerskie, aby maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby potrzebna jest właściwa koordynacja procesu inwestycji oraz finansowania wszystkich elementów krajowego systemu kolejowego. Innymi słowy można to określić sprawną polityką transportową państwa która przełoży się na podniesienie jakości świadczonych usług i zainteresowanie społeczeństwa z korzystania z usług kolejowych.

Dlatego też strategia taborowa przedsiębiorstwa powinna wpisywać się w strategię korporacyjną koordynowaną z perspektywy całego segmentu pasażerskiego, przynoszącą korzyści zarówno przedsiębiorstwom kolejowym, jak i podróżnym. Wdrażanie tej strategii jest kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa kolejowego na rynku.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x