Ekonomia i rynek Kadry i ludzie Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe

Wzrost zatrudnienia w kolejowych przewozach pasażerskich. Spadek w przewozach towarowych

Wzrost zatrudnienia w kolejowych przewozach pasażerskich. Spadek w przewozach towarowych Fot. Newag

W sprawozdaniu UTK dot. funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 roku wyróżniono m.in. wzrost zatrudnienia w przewozach pasażerskich w porównaniu do roku poprzedniego.

Wzrost zatrudnienia w przewozach pasażerskich to 22 602 osób w 2017 r. w porównaniu z 22 555 osobami w 2016 r. Z danych UTK wynika, że wśród spółek wykonujących regularne (rozkładowe) przewozy pasażerskie pod względem zatrudnienia największymi są PKP Intercity (35,2%), Przewozy Regionalne (31,1%) i Koleje Mazowieckie (12,2%).

PKP CARGO na czele w wkestii zatrudnienia w przewozach towarowych

W kwestii cargo, największym na rynku pracodawcą pozostaje PKP Cargo (62,5% udziałów). Spółki DB Cargo Polska i DB Cargo Spedkol łącznie posiadały udział 4,3% w ogóle zatrudnienia. Łącznie w 13 spółkach zatrudnionych było ponad 95% pracowników przewoźników towarowych. Tu w porównaniu z 2016 rokiem odnotowano spadek do 27 258 osób z 27 590 pracownikami.

Można wyróżnić również te dane -liczba pasażerów przekraczająca 300 mln osób i wzrost przewozów towarowych o ponad 8 procent. W roku 2017 z usług kolei skorzystało ponad 303,6 mln podróżnych. Był to kolejny rok inwestycji taborowych i zmian jakościowych obsługi podróżnych, w tym dostosowanie pojazdów do osób niepełnosprawnych.

W 2017 roku przetransportowano 239,9 mln ton ładunków, co stanowiło wzrost o ponad 7,9% w porównaniu do 2016 r. Jak zaznacza Ignacy Góra, prezes UTK, w roku 2017 do zaobserwowania pozytywnych trendów i lepszych wyników, był to czas rekordów na kolei. Sprawozdanie powstało w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji.